TEN strijde tegen corona! Alles over wetgeving rondom corona

Meest gestelde vragen

Ik ben ondernemer of zelfstandige (zonder personeel)

Veel bedrijven in Nederland worden hard geraakt door het coronavirus. Hieronder hebben wij de meest gestelde corona vragen voor wat betreft de fiscale en economische maatregelen op een rij gezet. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Voor informatie over de NOW-regeling verwijzen wij u naar onze FAQ-pagina voor werkgever. 
Een van de maatregelen van de Belastingdienst is de versoepeling van uitstel van betaling. Wat houdt het bijzonder uitstel van betaling van aanslagen in?

Update: Het kabinet verlengt het uitstel van betaling van belastingen tot 1 oktober 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 oktober 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. 

Ieder bedrijf dat in de problemen is gekomen kan bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling vragen voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. U krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling. Voor dit uitstel is geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) meer nodig.

Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, wordt de invordering stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor u te kort. In dat geval kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal u dan om aanvullende informatie verzoeken (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover wordt u door de Belastingdienst geïnformeerd.

Let op! Blijf op tijd aangifte doen. En wacht tot u een aanslag hebt ontvangen. Pas dan kunt u bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Als er nog geen aanslag is, kan de Belastingdienst uw verzoek niet in behandeling nemen.

Waar en hoe moet ik een bijzonder uitstel van betaling van aanslagen indienen?

Direct bijzonder uitstel van betaling online aanvragen kan hier. Bijzonder uitstel van betaling aanvragen kan ook per brief. U kunt deze richten aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Voor meer informatie over de maatregelen die de Belastingdienst treft verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Welke andere fiscale maatregelen zijn er?

Naast het bijzonder uitstel van betaling heeft het kabinet nog een aantal fiscale maatregelen ingevoerd om ondernemers te ondersteunen. Ook veel van deze maatregelen zijn verlengd tot en met 30 september 2021. Het gaat daarbij om de versoepeling van administratieve verplichtingen voor loonheffingen, belastingregels voor werknemers die over de grens werken (binnen de EU), de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen, het btw-nultarief op mondkapjes, coronavaccins en coronatestkits de btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel, de vrijstelling voor Duitse socialezekerheidsuitkeringen en het behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters als zij van hun hypotheekverstrekker een hypotheekbetaalpauze krijgen.

Zzp’ers kunnen naast de economische maatregelen van de Belastingdienst ook gebruik maken van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Wat houdt de Tozo in?

Update: De Tozo 1, 2, 3 en 4 kunnen niet meer worden aangevraagd. De Tozo 5 (die ziet op de maanden juli, augustus en september 2021) dient voor 1 oktober 2021 te worden aangevraagd bij de woongemeente van de ondernemer. Vanaf Tozo 5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandig ondernemers zodat zij zo snel als mogelijk weer voor zichzelf kunnen zorgen.

De Tozo is een regeling die zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet ondersteunt, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 oktober 2021.

Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Naast de economische maatregelen van de Belastingdienst, is het ook mogelijk om eerder btw terug te vragen bij oninbare debiteuren. Wanneer kan ik de btw eerder terugvragen?

U kunt de btw terugvragen indien u te maken krijgt met oninbare debiteuren. U moet zeker weten dat uw vordering (al dan niet gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk één jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Maar als eerder vast staat dat de afnemer niet gaat betalen, (bijvoorbeeld door een faillissement), dan kunt u de btw al eerder terugvragen. Hebt u de niet-betaalde btw teruggevraagd van de Belastingdienst, maar betaalt uw afnemer alsnog, dan moet u de btw (weer) afdragen.

Wie kan aanspraak maken op de Tozo?

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.
Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020.

Welke voorzieningen regelt de Tozo?

Dat zijn er twee: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Voor inkomensondersteuning geldt dat wanneer de zelfstandige aan de voorwaarden voldoet, het inkomen maximaal drie maanden wordt aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van € 1.500 netto en voor alleenstaanden tot €1.050 netto. Het betreft een gift en deze hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal €10.157 (Tozo 1 t/m 5 gezamenlijk) met een rente van 2%. Deze lening is binnen vier weken beschikbaar en de maximale looptijd is vijf jaar. Tot januari 2022 betaalt u geen rente hoeft niet te worden afgelost.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de inkomensondersteuning uit de Tozo?

Om inkomensondersteuning te krijgen, dient de zelfstandige te verklaren dat hij verwacht dat zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum loon, als gevolg van de coronacrisis. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de borgstellingregeling voor het midden- en kleinbedrijven?

Om gebruik te kunnen maken van de borgstellingsregeling gelden er inhoudelijke eisen. Die hebben bijvoorbeeld te maken met de kredietwaardigheid en met eigenschappen van uw bedrijf, maar er zijn ook een aantal algemene eisen. Voordat er inhoudelijk wordt gekeken dient u eerst te voldoen aan de voorwaarden:

 • Uw bedrijf bestaat minimaal drie jaar. Voor starters zijn er andere regelingen;
 • Uw bedrijf heeft maximaal 250 werknemers;
 • Uw omzet komt niet hoger uit dan €50 miljoen of uw balanstotaal is niet hoger dan €43 miljoen;
 • U hebt een MKB-bedrijf in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba. Ook een VOF, eenmanszaak of maatschap komen in aanmerking.
Vanaf wanneer is de verruiming van het borgstellingskrediet van kracht gegaan? En wat is de looptijd?

Deze tijdelijke regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. De looptijd van het BMKB is maximaal acht kwartalen.
Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wat houdt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) in en voor wie is deze regeling bedoeld?

Update: Deze regeling is gesloten per 26 juni 2020.

De regeling is bedoeld voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal €4.000 om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

De TOGS is voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te mogen maken van de TOGS?
 • De onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht én ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een van de vastgestelde SBI-codes. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat een zoektool waarmee op basis van het KvK-nummer gecontroleerd kan worden of de SBI-code overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes;
 • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers;
 • Niet-horecaondernemingen hebben ten minste één vestiging welke niet gelijk is aan het privéadres van de eigenaar;
 • Het op te geven bankrekeningnummer staat op naam van de onderneming;
 • Er is geen verzoek tot surseance van betaling ingediend of sprake is van een faillissement;
 • Er wordt verklaard dat in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten worden verwacht, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • Er wordt verklaard dat in het huidige en in de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun is ontvangen;
 • De onderneming is geen overheidsbedrijf.

Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.

Wat houdt de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB in?

Update: De overheid verleent deze subsidie tot en met Q3 2021. Voor de TVL geldt dat de omzetdervingsgrens onveranderd blijft, maar er een nieuwe berekeningswijze wordt gehanteerd: het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Dit percentage was 50%, maar zal nu oplopen met het omzetdervingspercentage. Deze intensivering geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020. Hiermee wil het kabinet tegemoetkomen aan sectoren die met grote omzetverliezen te maken hebben gehad. Daarnaast kunnen ook sinds het eerste kwartaal van 2021 alle sectoren gebruik maken van de TVL; het loslaten van de SBI-codes wordt met een kwartaal verlengd. Tot slot wordt de evenementenbranchemodule ook voor het eerste kwartaal van 2021 opengesteld.

De getroffen sectoren uit de TOGS regeling krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Om in aanmerking te komen voor de TVL dient het bedrijf (in beginsel) op 30 juni 2020 te zijn ingeschreven bij de KVK, te beschikken over een SBI-code en tenminste één vestiging in Nederland te hebben. Daarnaast dient het bedrijf minimaal 30 procent omzetverlies te hebben geleden in Q3 2021 (vergeleken met Q3 2019 of 2020). Ten slotte dienen de vaste lasten van het bedrijf tenminste € 1.500 per kwartaal te bedragen. Indien het bedrijf hieraan voldoet kan het bedrijf in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor de vaste lasten tot een maximum van € 550.000 per kwartaal voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen.

Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Van welke economische maatregel kan de DGA gebruik maken?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) van een besloten vennootschap kan in principe ook een beroep doen op de Tozo, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s.

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de Corona-Overbruggingslening (COL). Daarvoor mag u niet al een kredietrelatie bij de bank hebben, u mag niet actief zijn in Retail, Horeca en Kleine zakelijke dienstverlening. U mag geen zelfstandig ondernemer zijn. Het gaat om financieringen tussen € 50.000 en € 2 miljoen. Voor een volledig overzicht van de criteria verwijzen wij u naar de website van ROM Nederland.
Waar kan ik de COL aanvragen?

Dat kan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Een overzicht van de ROM’s per provincie treft u aan onderstaande pagina.

https://ondernemersplein.kvk.nl/009a-regionale-ontwikkelingsmaatschappijen-rom/

Ik heb een financiering nodig van minder dan € 50.000. Waar kan ik terecht?

In dat geval kan u een aanvraag indienen bij Qredits. Meer informatie leest u op de website van Qredits.

Wat is de regeling Klein Krediet corona (KKC)?

Update: Ondernemers kunnen tot en met 30 december 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier. Leningen die sinds 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC. De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie (EC).

De regeling KKC is met ingang van 29 mei jl. opengesteld en maakt extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk.
De nieuwe regeling is als aanvulling op de al eerder opgetuigde kredietregelingen. Die regelingen, waaronder de BMKB-C (lening tot 1,5 miljoen euro) en GO (lening vanaf 1,5 miljoen euro) zijn vanwege de handelingskosten minder geschikt voor het micro-, midden-, en kleinbedrijf. Kleine bedrijven komen moeilijk aan krediet, terwijl ze dat juist nu hard nodig hebben. De KKC-regeling moet dit probleem verhelpen.
De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Onder welke voorwaarden worden deze leningen verstrekt?

Voor de ondernemers die:

 • voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren; en
 • zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers kunnen een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

Ondernemers kunnen hiervoor in ieder geval terecht bij de Rabobank, ABN Amro, ING, de Volksbank en Triodos. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BKMB-C- financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden.

Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.

Ik heb al een lening afgesloten, kan ik mijn lening omzetten?

Ja, dat kan. Leningen die vanaf 7 mei 2020 door de aangewezen financiers zijn verstrekt, mogen worden geherfinancierd. Daarbij geldt uiteraard dat de nieuwe KKC – financiering alleen kan worden versterkt als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Ik of mijn leverancier kan de overeenkomst niet nakomen. Is een beroep op overmacht mogelijk door de coronacrisis?

Bij leveranties en dienstenovereenkomsten, moeten goederen en diensten volgens afspraak worden geleverd. Door de coronacrisis kan een leverancier door bijvoorbeeld transport problemen mogelijk niet op tijd leveren. In commerciële contracten zijn vaak al afspraken gemaakt over een beroep op overmacht. Vaak is dan al omschreven, mogelijk in de algemene voorwaarden, wat als overmacht wordt gekwalificeerd. Deze afspraken in het contract of de algemene voorwaarden zijn leidend.

Zijn er geen afspraken gemaakt, dan geldt het Nederlands recht. Om een rechtsgeldig beroep te kunnen doen op overmacht, geldt dat er sprake moet zijn van een onvoorzienbare gebeurtenis die ervoor zorgt dat de afspraken niet kunnen worden nagekomen. Concreet betekent dit dat de coronacrisis de oorzaak moet zijn van het niet kunnen leveren. Daarnaast mag het niet-nakomen van de afspraken niet toerekenbaar zijn aan de leverancier.

Komt u of uw leverancier een beroep op overmacht toe, dan is uw leverancier niet schadeplichtig tenzij de leverancier garanties heeft gesteld. De wederpartij kan de overeenkomst mogelijk wel ontbinden.

Wat kan ik doen om een faillissement te voorkomen?

Juist in deze tijden is het van belang om rekening te houden met een mogelijk faillissement van uw bedrijf of van één van uw contractpartijen. U kunt nu nog maatregelen nemen om de gevolgen van wanbetaling of andere risico’s te beperken. Denk hierbij aan:

 • Wie betaalt u wel en wie betaalt u niet bij krappe liquiditeit?
 • Welke risico’s loop ik bij het nemen van beslissingen als bestuurder?
 • Hoe wapen ik mij tegen niet betalende debiteuren?
 • Mag ik mijn betalingen opschorten?
 • Zijn mijn algemene voorwaarden nog up-to-date?
 • In zulke gevallen is het altijd verstandig om te overleggen met een specialist om te kijken welke mogelijkheden er zijn.
Hoe vraag ik een faillissement van een debiteur aan?

Voor het aanvragen van een faillissement dient uw debiteur meerdere schulden onbetaald te laten. U kunt dan een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift kan, zo nodig, snel behandeld worden. U hebt daarvoor wel een advocaat nodig. Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

Hoe vraag ik mijn eigen faillissement aan?

U kunt dit doen door het indienen van een formulier eigen aangifte faillietverklaring bij de rechtbank. Op deze pagina van de rechtspraak vindt u dit formulier, en meer informatie over de procedure.

Wij kunnen u hier uiteraard bij helpen.

Loop ik risico om als bestuurder aansprakelijk te worden gesteld in geval van faillissement van mijn bedrijf?

Ja, dat risico loopt u altijd. Een curator zal onderzoeken of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Zorg er in ieder geval voor dat u hebt voldaan aan de boekhoudplicht en deponeer tijdig uw jaarrekeningen.

Wij ontvangen van klanten en relaties veel arbeidsrechtelijke vragen over corona. Hieronder geven wij antwoord op een aantal veel gestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

DEEL 1: ALGEMEEN

DEEL 2: TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID (NOW)

DEEL 1: ALGEMEEN

Kunt u als werkgever gebruik maken van een proeftijdbeding vanwege het wegvallen van werkzaamheden door de coronacrisis?

Indien de werkzaamheden van een werknemer als gevolg van de coronacrisis zijn weggevallen en er een proeftijdbeding is overeengekomen, dan kunt u het contract met de werknemer direct opzeggen.

Dit kan – onder omstandigheden – zelfs als er sprake is van een overeengekomen, maar nog niet daadwerkelijk begonnen arbeidsovereenkomst.

Hoe creëert u tijdens de coronacrisis een gezonde werkplek?

Als werkgever bent u op grond van de Arbowet verplicht zorg te dragen voor een veilige en een gezonde werkplek. Daarnaast is de continuïteit van de onderneming ook gebaat bij een duidelijk beleid over een gezonde werkplek. Een goede werkgever volgt dan ook de richtlijnen van het RIVM. Om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek te voorkomen, moeten extra hygiënemaatregelen worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan extra schoonmaak in en rondom de werkplek of desinfecterende hand gel. U bent verplicht om de nodige middelen ter beschikking te stellen.

Gelden deze verplichtingen ook voor de thuiswerkplek van uw werknemers?

Ook wanneer u beslist om werknemers thuis te laten werken, moet u zorgdragen voor goede werkomstandigheden. De werknemer moet bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om een extra scherm of een goede bureaustoel te gebruiken. Het is raadzaam om voor de werknemers die thuiswerken een duidelijk thuiswerkbeleid of eventueel zelfs een thuiswerkovereenkomst te hanteren. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt op welke manier en met welke middelen thuiswerken is toegestaan.

Kan uw werkgever u dwingen om naar het werk te komen?

Uw werkgever mag u vragen om te werken en taken te verrichten die in lijn liggen met uw taakomschrijving. Het enkele feit dat de kinderopvang gesloten is, betekent niet dat u een oproep om te komen werken kunt weigeren. Als u desondanks toch besluit om niet te gaan werken, wordt dit aangemerkt als werkweigering. Uw werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Als uw werkgever vindt dat u naar uw werk moet komen en er geen reden is om niet te gaan, dan zult u gewoon naar uw werk moeten.

Kunt u als werkgever de toegang tot de werkvloer weigeren als u vermoedt dat uw werknemer corona heeft?

De toegang tot de werkvloer kan door u niet worden geweigerd op basis van vermoedens. U kunt wel vragen, met het oog op de veiligheid van andere werknemers, of de betreffende werknemer zich wil laten onderzoeken. De werknemer is echter niet verplicht om daarop in te gaan, omdat hij zelfbeschikkingsrecht heeft. Om de veiligheid van de omgeving te garanderen, kunt u natuurlijk in overleg afspreken dat de werknemer tijdelijk vanuit huis werkt.

De werknemer vertoont symptomen zoals genoemd door het RIVM. Mag u de werknemer dan wel weigeren?

Ja, dan wordt het anders. U bent gerechtigd de werknemer de toegang te weigeren indien hiervan sprake is. Afhankelijk van de toestand van de werknemer en zijn of haar functie, kan eventueel thuiswerk worden verlangd.

Door het coronavirus kunt u niet op tijd gegevens verzamelen voor de WIA-aanvraag van uw werknemer. Is uitstel mogelijk?

Het is niet mogelijk om de WIA-aanvraag uit te stellen. Indien u de aanvraag niet op tijd doet, kan het UWV u verplichten om langer het loon van de werknemer door te betalen. De aanvraagtermijn kan niet worden aangepast, omdat deze termijn wettelijk is vastgelegd.

Bent u als werkgever verplicht het loon door te betalen als de werknemer niet kan werken vanwege het coronavirus?

De hoofdregel is dat de werkgever het loon doorbetaalt, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken een omstandigheid is die niet voor rekening en risico van de werkgever hoort te komen. Over het algemeen kan worden gezegd dat indien werknemers niet mogen werken op grond van een wettelijk voorschrift of bevel, dit voor rekening van de werkgever komt.

Dit betekent bijvoorbeeld dat werknemers die besmettingsgevaar met zich meebrengen waardoor u besluit dat de werknemer thuis dient te werken, gewoon recht hebben op loon. Dit wordt anders wanneer een werknemer op eigen initiatief besluit niet naar het werk te komen. De angst om het virus op te lopen, niet met het openbare vervoer te willen reizen of omdat de kinderopvang gesloten is, vormen geen reden om niet te komen werken. In dat geval zal een werknemer in overleg met u, vakantiedagen of onbetaald verlof moeten opnemen.

Indien kinderen ziek zijn en er is geen verzorger, kan een werknemer kortdurend zorgverlof opnemen. Kan een werknemer niet werken omdat hij geen opvang voor de kinderen kan regelen, dan kan voor de eerste nood calamiteitenverlof worden opgenomen en aansluitend zullen vakantiedagen of ouderschapsverlof moeten worden opgenomen.

Heeft de coronacrisis invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen is sinds 1 april 2020 gewoon mogelijk. Voor de aanvraag compensatie transitievergoeding is er geen spoedprocedure. Aanvragen kunnen daarom niet met voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door de coronacrisis.

De werknemer wil goedgekeurd verlof intrekken. Moet u daar als werkgever aan meewerken?

Wordt een eerder geplande vakantie van de werknemer geannuleerd, dan zal de werknemer mogelijk zijn verlofaanvraag willen intrekken. Een geannuleerde vakantie vormt echter niet automatisch een reden om het aangevraagde verlof terug te draaien. De reden voor een verlofaanvraag, bijvoorbeeld een geplande vakantie, heeft in dit kader namelijk weinig betekenis en is niet van invloed op het al dan niet verlenen van goedkeuring. Dat betekent ook dat wanneer de reden voor een verlofaanvraag wegvalt, u niet verplicht bent mee te werken aan het intrekken van een verlofaanvraag.

U wilt als werkgever goedgekeurd verlof intrekken. Moet de werknemer daaraan meewerken?

U heeft de bevoegdheid om uw goedkeuring in te trekken indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden die zodanig zwaarwichtige redenen opleveren dan niet kan worden vastgehouden aan de eerdere goedkeuring. Daar is niet zomaar sprake van, maar zou aan de orde kunnen zijn als u tijdens deze coronacrisis een enorme toename van werk heeft. Van u wordt in dat geval verwacht dat de werknemer een alternatief verlof krijgt en dat eventuele (annulerings-)kosten van geplande vakanties / reizen worden vergoed.

Moet u het vakantiegeld op de gebruikelijke wijze uitbetalen?

Naast verlofaanvragen speelt bij veel ondernemingen ook de vraag of zij het vakantiegeld op de gebruikelijke wijze moeten betalen aan werknemers. Op basis van artikel 17 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft een werknemer uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van vakantiegeld. Veel cao’s en arbeidsovereenkomst bevatten echter de bepaling dat uitbetaling van vakantiegeld in mei moet plaatsvinden. In beginsel moet vakantiegeld conform de overeenkomst, cao of wet worden uitbetaald. Dat is ook niet heel vreemd; vakantiegeld is immers uitgesteld loon waar werknemers recht op hebben.

Door middel van een schriftelijke overeenkomst met uw werknemer kunnen andere afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld een latere betaling van vakantiegeld. Van belang is wel dat u verplicht bent om minimaal eenmaal per kalenderjaar tot uitkering over te gaan.

Geldt dit ook voor bonussen en winstuitkeringen?

Of eerder toegezegde bonussen en/of winstuitkeringen al dan niet moeten worden uitbetaald, is afhankelijk van hetgeen daarover is afgesproken. De contractuele afspraken zijn immers leidend en in beginsel bindend. Wanneer beredeneerd wordt dat de bonussen en/of winstuitkeringen uitgesteld loon betreffen, dan heeft de werknemer daar in beginsel recht op.

Ook hier geldt dat overleg met de werknemer altijd mogelijk is. Wanneer uw onderneming in liquiditeitsproblemen komt door een bonus- en/of winstuitkering dan is de werknemer wellicht bereid afstand te doen van zijn aanspraak of bereid om de uitbetaling onder andere voorwaarden te accepteren. Leg de werknemer in zo’n geval goed uit dat het voortbestaan van de onderneming ook in het belang van de werknemer en het behoud van zijn dienstverband is.

Kan ik als werkgever (erkend referent) het loon van mijn werknemer (een kennismigrant) nu zonder gevolgen verlagen?

Een erkend referent werkgever die met WTV of ontslagsituaties te maken heeft, behoort de IND binnen vier weken te informeren over verlaging van loon of ontslag. Tevens behoort de werkgever zijn werknemer op de gevolgen wijzen. Een verlaging van het loon heeft over het algemeen gevolgen voor de verblijfsvergunning van de werknemer en deze kan ook worden ingetrokken. Tot op dit moment heeft de IND nog niet bekend gemaakt hoe met deze situaties zal worden omgegaan. Daarom is het verstandig om de lonen ten minste op de bestaande norm te houden.

Kan mijn werknemer naar Nederland komen?

In navolging van de Nederlandse regering heeft de IND een update uitgebracht over een uitbreiding van de beperkte dienstverlening. Daarom blijven de IND-loketten en de Nederlandse consulaire posten in het buitenland tot en met 28 april 2020 gesloten voor alle niet-urgente zaken. Een zaak wordt alleen als urgent beschouwd als het gaat om een (hoogopgeleide) werknemer of een onderzoeker die aan drie van de volgende criteria voldoet:

– Kan worden aangetoond dat hij/zij op dit moment naar Nederland kan reizen? Dit betekent dat er geen fysieke beperkingen zijn en dat de grenzen open zijn.
– Valt zijn/haar werk of onderzoek onder de essentiële beroepen of vitale processen tijdens de huidige COVID-19-uitbraak?
– Kan hij/zij bewijzen dat deze urgentie verband houdt met een essentieel beroep en een vitaal proces?

Is het toegestaan om de wettelijke vakantiedagen die op 1 juli vervallen langer geldig te laten zijn?

Er is sprake van een nieuwe situatie. De bedoeling van vakantie is om tot rust te komen en niet te hoeven werken. Werknemers kunnen in deze tijdens van crisis niet op vakantie gaan, maar werknemers hebben de mogelijkheid om thuis vakantie te houden. Dus ja, de vakantiedagen die niet voor eind juni worden opgenomen vervallen. Let er wel op dat u uw de werknemers tijdig informeert dat hun vakantiedagen dreigen te vervallen. Wij raden aan dat in de maand april te doen zodat er nog voldoende gelegenheid is om de vakantiedagen op te nemen. U mag wel met de werknemer afspreken dat vakantiedagen langer geldig zijn, dus tot na 1 juli. Ten gunste van de werknemer afwijken mag.

Is het toegestaan op de werknemer verplichte ADV dagen te laten opnemen?

Een werkgever kan een werknemer wel verplicht ADV-uren laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Op basis van rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Daarom moet er altijd gekeken worden naar welke schriftelijke afspraken er over ADV-uren zijn gemaakt. Als schriftelijk is afgesproken dat de werkgever kan bepalen wanneer de werknemer ADV-uren moet opnemen, dan dient de werknemer daar in beginsel gehoor aan te geven.

Hoe zit het met de loondoorbetaling bij oproepkrachten?

Een oproepkracht heeft geen vaste uren afgesproken met de werkgever en krijgt alleen de gewerkte uren betaald. Uitzendkrachten zijn ook vaak oproepkrachten. Het is ook mogelijk dat er wel een afspraak voor vaste uren is gemaakt, maar dat in het contract een ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht’ is opgenomen. In de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kunt u de loondoorbetalingsverplichting uitsluiten. Dat betekent dat als er geen werk is, deze werknemer ook geen loon krijgt. Na zes maanden is deze uitsluiting niet meer mogelijk en heeft de werknemer recht op loon ter hoogte van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen drie maanden.

Ook een min-max contract is een oproepcontract. Hiervoor geldt ook nog dat de werknemer tenminste recht heeft op doorbetaling van het minimum aantal uren dat met de werkgever is afgesproken. Is er sprake van een vast aantal uren per periode (week, maand, kwartaal, jaar) zonder uitsluiting van de doorbetalingsplicht van de werkgever? Dan moet de werkgever de overeengekomen uren doorbetalen.

Een werkgever hoeft deze krachten in principe niet op te roepen. Maar, als de oproepkracht niet meer wordt opgeroepen, kan deze kracht mogelijk wel recht hebben op een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren. Indien de oproepkracht langer dan 12 maanden voor dezelfde werkgever werkt, moet de werkgever een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst met de gemiddeld gewerkte uren. Ook indien een kracht korter dan 12 maanden maar langer dan 3 maanden heeft gewerkt, kan er sprake zijn van een rechtsvermoeden van arbeidsomvang en kan deze kracht mogelijk ook een vast aantal uren claimen.

Hoe moet ik de overeenkomst met het detacheringsbureau nakomen indien ik niet genoeg werk heb?

Als materiële werkgever (het bedrijf waar het personeel feitelijk de werkzaamheden verricht), heeft u een contract met het detacheringsbureau. Het detacheringsbureau is de formele werkgever, het personeel is in dienst bij het bureau. Dat betekent dat de overeenkomst met het detacheringsbureau in principe gewoon moet worden nagekomen en dus het aantal uren moeten worden afgenomen. Wellicht zijn er in het contract bijzondere afspraken gemaakt en is overleg mogelijk om af te wijken van het contract in deze bijzondere situatie. Dit is echter afhankelijk van het contract.

In onze sector reizen medewerkers met elkaar in één voertuig naar de werklocatie. Welke regels gelden tijdens dit reizen?

De basisafspraak is dat u altijd 1,5 meter afstand houdt van diegenen die niet tot uw huishouden behoren (dus geen gezinsleden of huisgenoten zijn). Het is onverstandig om met een collega in één werkbus te zitten. Een werkgever mag dat in deze situatie ook niet van zijn werknemers vragen. Overweeg daarom andere opties, bijvoorbeeld allemaal in een aparte auto, één met de werkbus en de anderen met een scooter? Of met een (elektrische) fiets?

Een boete wordt pas uitgedeeld als u met drie of meer mensen bij elkaar bent en onvoldoende afstand houdt. Dat geldt ook als u met drie of meer mensen in één auto zit. Die boetes bedragen voor 13 t/m 17-jarigen € 95,- en voor 18 jaar en ouder € 390,-. Bedrijven kunnen tot € 4.000,- boete krijgen als ze zich niet aan de regels houden.

Kan ik als werkgever een werknemer verplichten om een vaccin te nemen, bijvoorbeeld als mijn opdrachtgevers dit als verplichting gaan hanteren?

Het korte antwoord is nee, werkgevers kunnen werknemers niet verplichten tot vaccineren. Dit is in strijd met het recht op bescherming van de lichamelijke integriteit van de werknemer. Een werknemer mag zelf bepalen of hij zich laat vaccineren. Een werkgever kan daaraan geen sancties verbinden, zoals bijvoorbeeld een loonstaking of ontslag, want dat zou betekenen dat een werknemer niet “vrij” is.

Je mag als werkgever niet controleren of een werknemer gevaccineerd is. De berichten over het antwoord op de vraag of je als werkgever mag vragen of een werknemer gevaccineerd is, verschillen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat je een werknemer niet mag vragen of hij of zij gevaccineerd is. Wat het antwoord ook is: een werknemer hoeft in elk geval geen antwoord te geven als een werkgever dit toch vraagt. Je hebt als werkgever geen mogelijkheden om een antwoord af te dwingen op de vraag of een werknemer gevaccineerd is. Je mag ook niet registeren of een werknemer wel of niet gevaccineerd is.

Mijn opdrachtgevers vragen om een vaccinatiebewijs van mijn werknemers, mag dat?

Instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen voor toegang tot hun voorzieningen en diensten. Dit mag echter niet leiden tot uitsluiting, discriminatie, ongelijke behandeling of schending van privacyregels. Ook moeten de private partijen met zo’n maatregel belangen afwegen. Partijen die hierom vragen moeten kunnen bewijzen dat:

 • een vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel heeft;
 • het cruciaal is om dat doel te bereiken;
 • de voordelen de nadelen ontstijgen;
 • er geen andere manier is om dat doel te bereiken.

Wanneer een vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel heeft, is nog niet duidelijk. De Gezondheidsraad laat weten dat het kabinet dat in wetgeving kan vastleggen of dat brancheorganisaties hierover kunnen waken. Daarbij is de Gezondheidsraad van mening dat een vaccinatieplicht juridisch mogelijk is. Wel moet het kabinet een strenge afweging maken tussen enerzijds het belang van de volksgezondheid en anderzijds de keuzevrijheid van werknemers.

Moet ik de werknemer die geen vaccinatiebewijs kan overleggen herplaatsen?

Als een werknemer op een werkplek werkt waar een vaccinatie een vereiste is om het werk te verrichten (voorbeeld de verpleegkundige op de IC), geldt onderstaand stappenplan.

 1. Eerst moet gekeken worden of andere beschermende maatregelen kunnen worden genomen (met een gelijkwaardig beschermingsniveau). Denk hierbij aan het dragen van beschermende kleding.
 2. Is dit niet mogelijk, dan moet de werkgever proberen om de werknemer in te zetten op andere, passende werkzaamheden.
 3. Is dat ook niet mogelijk, dan kan de werkgever onder omstandigheden overgaan tot loonstaking en mogelijk daarna zelfs tot ontslag. De werkgever moet de loonstaking of het ontslag goed onderbouwen. Hij moet dus laten zien dat:
 • er geen andere beschermingsmaatregelen mogelijk zijn;
 • er geen ander passend werk is / herplaatsen niet mogelijk is;
 • vaccineren noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

De uitspraak van de Hoge Raad waar deze ‘richtlijnen’ uit volgen, dateert uit 2015. In deze casus wilde een brandwacht geen loodkeuring ondergaan. De keuring was noodzakelijk om op locatie met loodhoudend materiaal te werken. De brandwacht had geen (medische) reden aangegeven om de keuring te weigeren. Het lijkt erop dat deze uitspraak toepasbaar is op het weigeren van een vaccinatie tegen corona, maar het is afwachten hoe rechters hier tegenaan kijken.

Mag ik in de vacaturetekst opnemen dat een vaccinatie een voorwaarde is voor de functie?

Onder enig voorbehoud denken wij dat je dit kunt opnemen in een vacaturetekst. Tegelijkertijd vragen we ons af wat je er aan hebt: een sollicitant hoeft immers niet te antwoorden op de vraag of hij gevaccineerd is. Het is ook niet toegestaan om een sollicitant af te wijzen om de enkele reden dat deze zich niet wil laten vaccineren tegen corona. De sollicitant heeft recht op bescherming van de lichamelijke integriteit. Dit betekent dat hij zelf mag kiezen of hij zich laat vaccineren. Het is in strijd met gelijke behandeling wetgeving om een sollicitant om die enkele reden af te wijzen. Het is wel mogelijk om dit bij een aanstellingskeuring te laten onderzoeken, mits voor de betreffende functie aanstellingskeuringen wettelijk zijn toegestaan. Dat zijn er dan weer niet zoveel.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat een werkgever zelf niet mag vragen en/of registreren of een werknemer/sollicitant gevaccineerd is. Daarvoor moet de bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts die een aanstellingskeuring uitvoert, kan vervolgens niet aan de werkgever laten weten of een sollicitant wel of niet gevaccineerd is. De arts kan alleen aangegeven of iemand gezond is om de functie uit te oefenen. Mogelijk verandert de Autoriteit Persoonsgegevens haar standpunt nog op dit punt.

Mijn werknemer weigert samen te werken met een collega omdat hij vermoedt dat deze collega niet is gevaccineerd. Waar ben ik als werkgever toe verplicht?

In het kader van goed werkgeverschap dien je als werkgever beschermingsmaatregelen te treffen om werknemers te beschermen tegen besmetting met corona. Denk aan het plaatsen van spatschermen, het aanbrengen van looproutes en het verplichten van werknemers om op de werkvloer een mondkapje te dragen. Het is niet zo dat je er als werkgever voor moet zorgen dat alle werknemers gevaccineerd zijn (om je werknemers te beschermen). Je kunt en hoeft de bedrijfsvoering niet aan te passen als werknemers aangeven dat zij niet willen werken met een collega van wie zij (denken te) weten dat deze niet gevaccineerd is. Als werknemers vervolgens weigeren om te werken met een collega van wie zij vermoeden dat deze niet gevaccineerd is, brengt goed werkgeverschap met zich dat je het beste in gesprek kunt gaan (hoor en wederhoor en wijzen op sancties). Je kunt dan aangeven dat als de werknemer zelf wel gevaccineerd is, deze in principe geen risico meer loopt en uitleggen dat de werknemer wel zal moeten samenwerken. Mocht deze werknemer nog steeds weigeren om samen te werken, dan is het mogelijk om, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, maatregelen te treffen in verband met werkweigering, zoals het opschorten van loonbetaling of in het uiterste geval, het geven van ontslag.

DEEL 2: TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID (NOW)

Wat is de NOW?

Met de NOW wil het kabinet werkgevers die te maken hebben met omzetverlies op een snelle manier financieel tegemoetkomen om de lonen van werknemers te kunnen betalen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW geldt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting, die inmiddels gestopt is.

NOW-REGELING 3.0

Update 9 december 2020: vanwege de aanhoudende Corona crisis heeft het kabinet onder meer besloten dat de NOW 3.0 in het eerste kwartaal van 2021 gelijk blijft aan het vierde kwartaal van 2020. De geplande versoberingen van dit steunpakket gaan dus niet door. Daarmee wordt beoogd om zo weinig mogelijk werkenden hun baan of bedrijf te laten verliezen. Dit blijkt uit een kamerbrief van 9 december 2020.

Zoals bekend bestaat NOW 3.0 uit drie tijdvakken (oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021). Aanvankelijk was het plan om de compensatie per tijdvak af te bouwen en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het steunpakket juist strenger te maken per tijdvak. Dat voornemen wordt grotendeels teruggedraaid. Concreet betekent dit het volgende:

 • Het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de NOW zal ook in het tweede tijdvak 20% zijn (en dus niet 30% zoals eerder het plan was). Vooralsnog blijft het minimum omzetverlies voor het derde tijdvak wel 30%.
 • Het maximale vergoedingspercentage blijft ook in tijdvak 2 op 80% van de loonsom staan. Aanvankelijk zou dat teruggebracht worden naar 70%. Of het percentage voor het derde tijdvak (een maximale vergoeding van 60%) wordt aangepast, blijkt niet uit de brief.
 • De loonsom mag ook in het tweede tijdvak maximaal 10% dalen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van het subsidiebedrag. Aanvankelijk was dit percentage op 15% gesteld. Voor tijdvak 3 geldt een daling van 20%.

Update 6 oktober 2020: vanwege de aanhoudende Corona problematiek en de grote gevolgen daarvan voor de economie hebben veel bedrijven in uiteenlopende branches het nog altijd zwaar. Er komt om die reden een derde versie van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met deze NOW 3.0 beoogt de overheid ondernemers langer te ondersteunen en door deze crisis heen te helpen. Er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van de eerste twee versies van de NOW.

De NOW 3.0 wordt medio oktober 2020 gepubliceerd. Bij brief van 30 september 2020 heeft minister Koolmees de belangrijkste punten en voorwaarden al bekend gemaakt. Hieronder treft u aan de details van de NOW 3.0:

 • Het UWV streeft er naar het loket voor subsidieaanvragen vanaf 16 november 2020 te openen voor de duur van vier weken;
 • Er komen drie tijdvakken: tijdvak 1 van oktober-december 2020, tijdvak 2 van januari tot maart 2021 en tijdvak 3 van april tot juni 2021;
 • Per tijdvak kan worden gekozen of een aanvraag wordt ingediend. Pas in de zomer van 2021 wordt het definitieve bedrag aan subsidie vastgesteld;
 • In plaats van maximaal 90% compensatie van loonkosten, wordt onder de NOW 3.0 in tijdvak 1 nog 80%, in tijdvak 2 nog 70% en in tijdvak 3 nog 60% van de loonkosten gecompenseerd;
 • De minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming blijft in tijdvak 1 20%, maar voor de volgende tijdvakken wordt dat ten minste 30%;
 • Anders dan nu het geval is mag de loonsom vanaf oktober 2020 tot een zekere hoogte dalen, zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In tijdvak 1 mag de loonsom met 10% dalen en daarna met 15% (tijdvak 2) en 20% (tijdvak 3), ongeacht of de daling via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer plaatsvindt;
 • Er is geen sanctie meer bij bedrijfseconomisch ontslag;
 • Het te vergoeden loon blijft maximaal tweemaal het maximum dagloon. Pas in tijdvak 3 wordt dit teruggebracht tot eenmaal het maximum dagloon;
 • De inspanningsplicht voor scholing en begeleiding van werk naar werk blijft bestaan. Dit wordt concreet ingevuld door het opleggen van een verplichting aan werkgevers om, in het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd en waarin een ontslagaanvraag is ingediend, contact op te nemen met de “UWV telefoon NOW”. Als blijkt dat wel een ontslagaanvraag is ingediend maar geen telefonisch contact is geweest met het UWV over van werk naar werk begeleiding, dan wordt de subsidie met 5% gekort.
 • Het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen aan directie en bestuur blijft bestaan. Voor tijdvak 1 van de NOW 3.0 gaat het om uitkeringen in 2020, voor tijdvakken 2 en 3 om uitkeringen in 2021;
 • De vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft in stand en dat geldt ook voor het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.

NOW-REGELING 2.0

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

Over welke periode kan ik aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten onder de NOW-regeling 2.0?

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op het SV-loon over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Kan ik na NOW-regeling 1.0 ook gebruik maken van NOW-regeling 2.0?

Ja, de belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor één van beide regelingen is dat je omzetverlies in de periode maart-mei 2020 (voor NOW-regeling 1.0) of juni-augustus 2020 (voor NOW-regeling 2.0) ten minste 20% is. Als je in beide perioden minimaal een dergelijk omzetverlies hebt, dan kun je na NOW-regeling 1.0 ook gebruik maken van NOW-regeling 2.0. Als je gebruik hebt gemaakt van NOW-regeling 1.0 dan moet je een aansluitende omzetperiode hanteren voor NOW-regeling 2.0. Als je voor het eerst gebruik maakt van een NOW-regeling, dan mag je zelf de omzetperiode bepalen (vanaf 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020).

Welke kosten worden gecompenseerd?

Onder de NOW-regeling 2.0 wordt de vaste opslag bovenop het loon verhoogd van 30% naar 40%, zodat nog meer bijkomende kosten worden vergoed.

Wat gebeurt er met de ontslagboete?

Er komt toch een ontslagboete in NOW-regeling 2.0. Het kabinet noemt de boete een anti-misbruik-bepaling. Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, krijgen een korting (‘ontslagboete’) opgelegd van 5% van de NOW-subsidie, tenzij er een akkoord is bereikt tussen de werkgever en de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging of, indien dat niet het geval is, er een aanvraag voor mediation is gedaan bij een nog op te richten commissie van de Stichting van de Arbeid.

Welke voorwaarden gelden ten aanzien van de betaling van bonussen en winstuitkeringen?

De NOW-regeling 2.0 kent strenge voorwaarden als het gaat om de uitbetaling van bonussen aan directie en bestuur en winstuitkeringen aan aandeelhouders. Dergelijke uitkeringen zijn niet toegestaan gedurende het jaar 2020 tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening in 2021 wordt vastgesteld. Ook mogen geen eigen aandelen worden ingekocht in 2020. Bonusaanspraken over het jaar 2019 mogen wel worden uitbetaald. Datzelfde geldt voor bonussen over 2020 aan personeelsleden die niet tot de directie of bestuur behoren. Bedrijven met een gebroken boekjaar mogen geen bonus uitbetalen over het boekjaar waarin de maanden juni t/m september 2020 vallen.

Belangrijk om op te merken is dat deze voorwaarden gelden voor bedrijven die een voorschot van ten minste € 100.000,– of een subsidievaststelling van € 125.000,– hebben gekregen. Kortom, bedrijven met lagere subsidiebedragen mogen wel tot uitbetaling van bonussen en winstuitkeringen over 2020 overgaan.

Als sanctie bij overtreding van het verbod tot uitbetaling van bonussen geldt dat de NOW-subsidie op 0 wordt gesteld en dat het eventueel ontvangen voorschot wordt teruggevorderd door het UWV.

Welke voorwaarden gelden er nog meer?

Werkgevers moeten zich verder inspannen om hun personeel te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Ook moet de OR worden ingelicht over de toekenning van de NOW-subsidie. Tevens dient gedurende 5 jaar een goede administratie te worden gevoerd, waaruit de voor de subsidie belangrijke gegevens blijken.

In welke situaties dient een accountantsverklaring te worden overgelegd?

Bedrijven die een voorschot van ten minste € 100.000,– of een subsidievaststelling van € 125.000,– hebben ontvangen dienen een accountantsverklaring over te leggen die voldoet aan de standaarden van de beroepsorganisatie. Als sanctie bij overtreding van deze verplichting geldt dat de NOW-subsidie op 0 wordt gesteld en dat het eventueel ontvangen voorschot wordt teruggevorderd door het UWV.

Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

Binnen korte tijd na de aanvraag wordt een voorschot op de subsidie uitbetaald. Het aanvragen van de daadwerkelijke subsidie kan binnen 24 weken na 15 november 2020 (of 24 weken na het einde van de omzetperiode van 4 maanden). Voor bedrijven die een accountantsverklaring moeten overleggen geldt een periode van 38 weken.

NOW-REGELING 1.0

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor NOW-subsidie?

U verwacht vanaf 1 maart 2020 ten minste 20% omzetverlies ten opzichte van de gemiddelde omzet in 2019.
U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers, in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.

Vanaf wanneer kunnen de aanvragen worden ingediend?

Vanaf maandag 6 april 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. Dit kan tot 31 mei 2020. Er wordt naar gestreefd om de betaling van de eerste termijn van het voorschot (welk voorschot in totaal 80% van de uiteindelijke NOW-subsidie is) binnen 2 tot 4 weken na de aanvraag te betalen. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Voor 1 juni 2020 zal worden besloten of de mogelijkheid om NOW-subsidie aan te vragen wordt verlengd voor een periode van drie maanden.

Hoe werkt de aanvraag?

Aanvragen kunnen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. E- herkenning of een andere vorm van authenticatie is niet nodig, de aanvraag doet u met uw loonheffingsnummer.

In de NOW wordt in plaats van werkvermindering (zoals het geval was onder de WTV) omzetverlies als criterium gebruikt. U moet aangeven welke omzetdaling voorlopig wordt verwacht. De verwachte omzetdaling moet ten minste 20% in een periode van drie maanden zijn. U kunt afronden naar boven in hele procenten.

U geeft op het formulier de verwachte omzetdaling aan, het loonheffingsnummer en een aaneengesloten periode van 3 maanden waarover de omzetdaling wordt verwacht. Dit mag zijn: 1 maart t/m 31 mei 2020, 1 april t/m 30 juni 2020 of 1 mei t/m 31 juli 2020. Ook het rekeningnummer waarop u betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt moet worden doorgegeven. Als u na 31 augustus 2019 een WTV-aanvraag heeft ingediend, moet het dossiernummer van die aanvraag vermeld te worden.

Naar welke periode wordt gekeken om omzetverlies te bepalen?

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een periode van drie maanden waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020 (de meetperiode). De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door vier. Bij de aanvraag dient de meetperiode te worden opgegeven. Deze kan achteraf niet meer worden gewijzigd.

Wordt het omzetverlies op het niveau van een afzonderlijke entiteit vastgesteld of op groepsniveau?

Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau. Dit betekent als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, de afzonderlijke onderdelen van dat concern niet in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de NOW. Het lijkt dan aan het concern om verantwoordelijkheid te nemen voor de werknemers van onderdelen met een hoog omzetverlies.

Update 22-04 en 01-05: Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een kamerbrief van 22 april 2020 voor de toepassing van de NOW bij concerns toegezegd dat het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk wordt gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Op 1 mei 2020 zijn de teksten van de aangepaste NOW-regeling gepubliceerd.

De hoofdregeling blijft ongewijzigd. Het wordt enkel mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen van een concern subsidie voor hun loonkosten kunnen aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concern) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Aan deze mogelijkheid worden wel extra voorwaarden verbonden:

 1. Uit een accountantsverklaring moet blijken dat er sprake is van minder dan 20% omzetdaling op concernniveau en minimaal 20% omzetdaling binnen de werkmaatschappij.
 2. Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Dit verbod geldt uitsluitend voor de directie en het bestuur van het concern en de werkmaatschappij die de regeling aanvraagt en dus bijvoorbeeld niet voor het overige personeel. Gebeurt dit toch, dan wordt de NOW-subsidie op nihil gesteld.
 3. Voorwaarde voor de regeling wordt dat een werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers en, bij gebreke daarvan, een andere vertegenwoordiging van werknemers, een akkoord heeft bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
 4. Voor concerns met een personeels-B.V. geldt dat deze concerns altijd moeten uitgaan van de omzetdaling op concernniveau. Ook mag de aanvragende werkmaatschappij geen personeels- B.V. zijn, althans de activiteiten van de aanvragende werkmaatschappij mogen niet voor meer dan de helft bestaan uit het binnen het concern ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
 5. De werkmaatschappij die een beroep doet op de NOW-regeling moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 6. Er zijn nog wat aanvullende controlewaarborgen ingebouwd ter voorkoming van strategisch gedrag. Zo mogen andere werkmaatschappijen geen opdrachten uitvoeren die normaal gesproken door de NOW aanvragende werkmaatschappij worden verricht en die niet gebruikelijk zijn voor de andere werkmaatschappij. Bij uitlening van personeel wordt de omzetdaling gecorrigeerd en tevens mag het transfer pricing systeem niet worden aangepast. Tot slot wordt ter voorkoming van het schuiven met voorraden de mutatie van voorraden gereed product aan de omzet toegerekend.

Over welke periode kan ik aanspraak maken op een tegemoetkoming in loonkosten?

De tegemoetkoming in de loonkosten heeft betrekking op de loonkosten tussen maart en mei 2020, ongeacht over welke van meetperiode de omzet is bepaald. De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon.

Telt de omzet van buitenlandse vennootschappen die onderdeel zijn van dezelfde groep ook mee bij het bepalen van het omzetverlies?

Voor de bepaling van de omzetdaling in de meetperiode worden zowel Nederlandse rechtspersonen in aanmerking genomen, als buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland. Zolang de werknemers van de buitenlandse rechtspersonen in Nederland loon ontvangen (en dus een Nederlands SV-loon hebben), lijkt de omzet(daling) van die buitenlandse vennootschap dus mee te tellen in de meetperiode.

Moet de werkgever aantonen in welke mate de coronacrisis heeft bijgedragen tot het omzetverlies?

Om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft bij de aanvraag niet aangetoond te worden in welke mate buitengewone omstandigheden, zoals het coronavirus, aan de omzetdaling van ten minste 20% bijdragen of al hebben bijgedragen.

Voor welke werknemers kan ik NOW-subsidie aanvragen?

De NOW-subsidie kan worden aangevraagd voor werknemers die in dienst zijn bij een werkgever, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen en voor wie loonaangifte wordt gedaan. De regeling geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract en oproepkrachten. Voorwaarde is wel dat zij gedurende de aanvraagperiode in dienst blijven en loon ontvangen gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
De NOW stimuleert werkgevers om het loon van oproepkrachten door te betalen voor dezelfde urenomvang. Als hiervoor wordt gekozen, dan tellen deze lonen mee voor de loonsom die wordt gebruikt voor de vaststelling van de NOW en wordt hierover subsidie ontvangen, mits wordt voldaan aan alle voorwaarden van de NOW.
Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.
De directeur-grootaandeelhouder (DGA) is doorgaans niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en kan geen gebruik maken van deze regeling. De DGA kan wellicht gebruik maken van de Tozo.

Hoe hoog is de NOW-subsidie?

De hoogte van de NOW-subsidie is, afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom (het loon van alle werknemers) over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
Alleen bij een omzetdaling van 100% zal 90% van de totale loonsom worden gecompenseerd. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie naar evenredigheid lager worden vastgesteld. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie 45% (= 50% van 90%) van de loonsom en bij een omzetdaling van 20% bedraagt de subsidie 18% (= 20% van 90%), etc.

Voorbeeld:
Een werkgever had een omzet in 2019 van € 1.200.000. De gemiddelde kwartaalomzet bedraagt € 300.000. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 – dat is de periode waarover de werkgever heeft aangegeven zijn omzetdaling berekend te hebben – is zijn omzet gemiddeld € 70.000 per maand, ofwel € 210.000 over de gehele periode. In dit geval is de omzetdaling 30% (€ 300.000 – € 210.000 = € 90.000, € 90.000/ €300.000 x 100% = 30%.
Voor een voorlopige inschatting van de hoogte van het voorschot op de NOW-subsidie kan de tool op de website www.magontslag.nl worden gebruikt.

Wat valt er onder loon?

Met het loon wordt gedoeld op het Sociale Verzekeringsloon (“SV-loon”) voor zover het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat betekent dat werkgevers alleen een subsidie kunnen krijgen voor lonen van werknemers die sociaal verzekerd zijn in Nederland.
Het UWV neemt als grondslag voor de berekening van de subsidie de loonsom over januari 2020. Dit is loon waarover al aangifte voor de loonbelasting is gedaan en dit is een waarborg om fraude met de NOW-subsidie te voorkomen. Bovenop dit loon wordt een forfaitaire opslag berekend van 30% voor werkgeverslasten (de opbouw van het vakantiegeld, pensioen- en werkgeverspremies). Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven een bedrag van € 9.538,- bruto per maand komt daarmee niet voor subsidie in aanmerking.

Hoe wordt de NOW-subsidie berekend?

De NOW-subsidie wordt berekend door het percentage van de verwachte omzetdaling te vermenigvuldigen met de loonsom over januari 2020 x 3 (maanden) x 1,3 (werkgeverlasten) x 0,9 (90%). Het UWV keert een voorschot uit van ten minste 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Voorbeeld:
Omzet 2019 € 2.000.000
Loonsom januari 2020 = € 200.000. Vermenigvuldigen met 3 en met 1,3 = € 780.000

Stel, omzet daalt naar verwachting met:

10%: subsidie = € 0

50%: subsidie = 50% x 90% x € 780.000 = € 351.000 (voorschot: x 0,8= € 280.000)

100%: subsidie: = 100% x 90% x € 780.000= € 702.000 (voorschot; x 0,8 = € 561.600)

De uiteindelijke toekenning wordt berekend door het percentage van de werkelijke omzetdaling te vermenigvuldigen met de loonsom van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 x 1,3 x 0,9. Achteraf zal verrekening plaatsvinden op basis van de daadwerkelijke omzet. Ter controle is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor bijvoorbeeld kleine subsidiebedragen of ondernemingen met een hele kleine loonsom. Vooralsnog is niet duidelijk waar deze ondergrens ligt. Er wordt door de regering gestreefd om hier binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid over te verschaffen.

Welke verplichtingen heeft u als werkgever in de periode dat NOW-subsidie wordt ontvangen?

In de regeling wordt een aantal verplichtingen genoemd voor een werkgever die NOW-subsidie ontvangt. De belangrijkste hiervan zijn dat u:

a.   zich moet inspannen om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
b.   bij het UWV geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode van NOW-subsidie mag indienen. Indien toch een ontslagvergunning op deze grond wordt                  aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet tijdig) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. 150% van het loon van betrokken werknemer wordt in          mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke subsidie wordt gebaseerd;
c.   verplicht bent de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de betaling van de loonkosten;
d.   de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers moet informeren over de subsidieverlening;
e.   onverwijld en schriftelijk aan de Minister moet melden indien zich andere omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van  de subsidie; en
f.    na afloop van de periode waarover subsidie is verleend een definitieve opgave van de omzetdaling moet overleggen.

Vallen proeftijdontslagen en niet-verlengingen van bepaalde tijd contracten onder het verbod om ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode dat NOW subsidie wordt ontvangen?

Het staat werkgevers vrij om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen en arbeidsovereenkomsten in de proeftijd te beëindigen. Dit zijn andere vormen van beëindigen dan ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om een vaststellingsovereenkomst met de werknemer overeen te komen ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, al dan niet voor bepaalde tijd (mits er in dat geval sprake is van een tussentijds opzegbeding).

Ik heb voor 17 maart al een verzoek gedaan voor werktijdverkorting, en nu?

Werkgevers die vóór 17 maart 2020 een verzoek hebben gedaan voor werktijdverkorting waarop nog niet is beslist, zal worden gevraagd om aanvullende informatie aan te leveren. Op die manier kan de eerdere aanvraag volgens de criteria uit de NOW-regeling beoordeeld worden.
Werkgevers die al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen hun WTV-aanvraag niet verlengen, maar wel een nieuwe aanvraag doen voor de NOW-regeling. Een dubbele financiering wordt als volgt voorkomen: als samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling, wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei 2020.

Welke administratieve verplichtingen heeft u in het kader van de NOW-aanvraag?

a.   U wordt geacht een zodanig controleerbare administratie te beheren dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verleend. U dient tot 5 jaar na vaststelling van de                  subsidie op verzoek inzage te verlenen in de administratie. Ook moet u direct melding doen als duidelijk wordt dat u niet langer aan de vereisten van de NOW voldoet;
b.   U doet de loonaangifte op de voorgeschreven momenten;
c.   Na afloop van de periode waarover subsidie is verleend, dient u een definitieve opgave te geven van de omzetdaling, met daarbij een accountantsverklaring;
d.   Als u een loonkostensubsidie ontvangt als bedoeld in de Participatiewet, dan dient u de gemeente te informeren over de subsidieregeling op grond van de NOW.

Kan ik als werkgever beter kiezen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of een beroep doen op de NOW?

In plaats van een beroep te doen op de NOW kunt u ook een ontslagaanvraag indienen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. De NOW is nu zo ingericht dat een werkgever niet volledig aanspraak kan maken op de regeling indien er ook nog noodgedwongen ontslagen volgen. Dit betekent dat deze werkgevers mogelijk eerder geholpen zijn om werknemers te ontslaan op bedrijfseconomische gronden. Ook kan het zijn dat een bedrijf juist enorm gegroeid is sinds 2019 en dus ofwel niet met een omzetdaling ten opzichte van 2019 te maken heeft, ofwel niet voor de gehele loonsom gecompenseerd wordt. In dat geval lijkt een aanvraag voor de NOW niet zinvol. Ook indien de verwachting is dat de krimp na de coronacrisis zal blijven voortduren, is een beroep op de tijdelijke NOW waarschijnlijk niet aan te bevelen. De NOW faciliteert een subsidie die ziet op de loonkosten over het deel van de omzet dat is weggevallen (de meetperiode) voor een beperkte duur. Bij het ontslag valt vanzelfsprekend het volledige salaris weg en dat kan op de langere termijn een grotere besparing opleveren.

Kan ik payroll- en uitzendkrachten die werkzaam zijn bij mij betrekken in de NOW aanvraag?

Voor payroll- en uitzendcontracten geldt dat de respectievelijk payroll- en uitzendbureaus de werkgevers zijn. Dat betekent dat deze bureaus de NOW-regeling zullen moeten aanvragen. Niet de werkgevers waar de payroll- of uitzendwerknemers daadwerkelijk hun werk uitvoeren. Voor payroll- en uitzendbureaus gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Vallen BBL leerlingen ook onder de NOW?

Ja, over het loon van BBL-leerlingen worden ook premies werknemersverzekeringen betaald, waardoor ook deze medewerkers onder de NOW-regeling vallen.

Welke mogelijkheden heeft de werkgever om iets te doen aan betaling van pensioenpremie en de pensioenregeling zelf?

 1. Gebruik maken van de NOW-regeling

Pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) valt niet onder dat loonbegrip. Aanvullende lasten, en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen worden echter ook gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen. Maar let op: omdat de totale pensioenpremie soms al 15-20% van de werkgeverslasten is, zou het kunnen dat de NOW-subsidie niet toereikend is ter compensatie van de premielast (nog los van het maximale percentage van 90%).

 1. Tijdelijk geen pensioenpremie afdragen aan pensioenuitvoerder

De werkgever moet de werknemerspremie, die hij inhoudt op het loon van de werknemer, altijd blijven betalen aan de pensioenuitvoerder. Soms geeft de pensioenovereenkomst de werkgever wel de mogelijkheid om de werkgeverspremie tijdelijk te verminderen of beëindigen (het betalingsvoorbehoud); dat biedt dus een mogelijkheid tot besparing. Voor werkgevers die vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds (“Bpf”) biedt dit echter geen uitkomst: die zijn afhankelijk van coulance van het Bpf. Op basis van een brief van Stichting van de Arbeid van 21 maart 2020 is het nu zo dat een aantal Bpf’en inderdaad uitstel geeft voor betaling van de werkgeverspremie, of bereid is tot een coulante betalingsregeling. Dat kan dus tijdelijk lucht geven, maar uitstel is geen afstel.

 1. Hele pensioenregeling wijzigen, versoberen

Voor het gros van de werkgevers is wijziging van de gehele pensioenregeling geen optie: die vallen immers onder een verplicht Bpf en zijn afhankelijk van een eventueel besluit van de sociale partners tot wijziging van de pensioenregeling. Voor werkgevers met een eigen pensioenovereenkomst kan aanpassing van de pensioenregeling alleen met uitdrukkelijke, welbewuste instemming van de werknemers. Alternatief is dat de werkgever zich kan beroepen op een contractueel beding tot eenzijdige wijziging van de pensioenregeling waarbij hij aantoont dat een “zwaarwegend bedrijfsbelang” de wijziging ten nadele van de werknemer noodzakelijk maakt. De coronacrisis met alle financiële gevolgen voor de werkgever kán zo’n “zwaarwegend belang” zijn. Daarbij kan de werkgever voor de voeten geworpen krijgen dat hij via de NOW-regeling juist compensatie van die hoge premielasten krijgt. Ook de coronacrisis vraagt van de werkgever dus een concrete financiële onderbouwing van de noodzaak tot wijziging van de pensioenregeling. Daarbij is ook steeds instemming van de ondernemingsraad nodig.

Privacy is en blijft belangrijk, ook in tijden van crisis. Nieuwe vragen en ontwikkelingen door de coronacrisis kunnen aanleiding geven om de privacyregels aan te scherpen of in de praktijk anders in te vullen. Hoe gaat u om met privacy tijdens de coronacrisis? Hieronder beantwoorden wij de meest gestelde vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100

Mag telecomdata ‘zomaar’ worden gebruikt in de strijd tegen corona?

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) is het gebruiken van locatiegegevens om de overheid te helpen in de strijd tegen het coronavirus in beginsel niet toegestaan. Deze gegevens kunnen namelijk niet geanonimiseerd worden. Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen een aantal mogelijke grondslagen voor verwerking van deze gegevens, een daarvan is toestemming van alle betrokkenen. Dat is in dit geval te omslachtig. Om de locatiegegevens toch te mogen gebruiken, is dus een wettelijke regeling vereist.
Dit kan door middel van een spoedwet. De AP zegt hierover: ‘We moeten voorkomen dat we nu ons recht op privacy overboord gooien. Dat we nu een surveillancemaatschappij optuigen waar we dan na de coronacrisis mee zitten opgescheept. Daarom is de controle van ons parlement ook zo belangrijk. We leven in een net, democratisch land. Dat geldt juist óók in crisistijd.’

Mag ik mijn medewerkers controleren op corona? Bijvoorbeeld door hun temperatuur op te meten.

Kort gezegd: nee. De hoofdregel is dat een werkgever geen medische gegevens van zijn personeel mag verwerken, ook niet als het personeel de werkgever zelf informeert over zijn gezondheid. Ook tijdens de coronacrisis geldt dat een werkgever niet mag vragen naar de gezondheid van personeel en dus ook geen test mag afnemen ter controle. Wat wel mogelijk is, is dat een (bedrijfs-)arts personeel test op corona.
Onder de huidige, bijzondere omstandigheden mag de werkgever zijn personeel bij verkoudheids- en griepverschijnselen wel naar huis sturen.

Wat moet ik doen bij verdachte e-mail over corona?

Het is bekend dat cybercriminelen gebruikmaken van de coronacrisis door phishingmails te versturen. Dat zijn nepmails met bijvoorbeeld informatie over het coronavirus. Krijgt u zo’n e-mail binnen? Klik er niet op, meld het bij uw ICT-afdeling, blokkeer de afzender en verwijder de e-mail.

Hoe creëer ik een veilige thuiswerkplek voor mijn medewerkers?

U doet er verstandig aan om uw medewerkers van een duidelijk thuiswerkbeleid te voorzien waarin bijvoorbeeld de volgende voorschriften zijn opgenomen:
log waar mogelijk in op de server van de organisatie;
sla documenten bij voorkeur op de server zelf op, en gebruik anders een versleutelde usb-stick;
gebruik bij voorkeur de telefoon of beveiligde versies van (video)chatdiensten, en onderzoek de privacy risico’s van bepaalde software;
maak gebruik van een veilige wifi verbinding.

Moet ik meewerken aan medische onderzoek op een vliegveld of bij een grenscontrole?

U bent niet verplicht om mee te werken aan een medisch onderzoek. In artikel 11 van de Grondwet is het zelfbeschikkingsrecht neergelegd. Zonder goede gronden of redenen hoeft u niet zomaar mee te weren aan medisch onderzoek. Weigert u een dergelijk onderzoek, dan kan het gevolg zijn dat u in tijdelijke quarantaine wordt geplaatst. De Officier van Justitie kan een verzoek tot medewerking indienen bij de rechter. In dat geval zal een rechter oordelen over de vraag of u verplicht onderzocht mag worden of niet.

Wat als u door minder inkomen (tijdelijk) de alimentatie niet meer kunt betalen? Of misschien ontstaan er door het coronavirus problemen omtrent de omgangsregeling. Antwoorden op deze vragen en meer zetten wij hieronder voor u op een rij. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100

Wat is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)?

Het kabinet beseft ook dat er huishoudens zijn die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. Het kabinet maakt daarom € 130 miljoen vrij voor een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.

Hierbij valt onder meer te denken aan de volgende situaties:

 1. Huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar tegelijkertijd met een dusdanige terugval in inkomsten geconfronteerd worden dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen zelfstandigen zijn die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen en ook werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen.
 2. Huishoudens die terugvallen op een uitkering en daardoor dusdanig achteruitgaan in inkomsten dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Dit kunnen werkenden zijn, zoals artiesten en sekswerkers, die moeten terugvallen op het sociaal minimum.
 3. Huishoudens waar een of beide partners geen inkomen uit werk meer heeft en ook geen recht op een uitkering. Daardoor kunnen zij een dusdanige terugval in inkomsten ervaren dat zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen. Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld hun opdrachten ineens zien teruglopen of maken vanwege de partnertoets of het urencriterium geen aanspraak op de Tozo.

U kunt een aanvraag doen voor de TONK voor maximaal 9 maanden: vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. Aanvragen kan ook met terugwerkende kracht. Zo kunt u in april 2021 de TONK aanvragen voor januari, februari, maart, april en mei 2021. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft. Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen wij u naar deze pagina van de Rijksoverheid. 

Wat kan ik doen als het inkomen minder wordt als gevolg van allerlei maatregelen in het kader van corona, terwijl er een verplichting is om kinder- en/of partneralimentatie te betalen?

In principe geldt dat als er een uitspraak is van de rechtbank waarin alimentatie is vastgesteld deze nagekomen dient te worden. Als er niet wordt betaald, kunnen er incassomaatregelen volgen. Om te voorkomen dat deze situatie zich voordoet, adviseren wij u in gesprek te gaan met uw ex-partner wanneer u niet langer in staat bent de alimentatie te betalen doordat uw inkomen is verminderd. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kan bij de rechtbank een verzoek worden ingediend om de alimentatie aan te passen. In spoedeisende gevallen kan een beroep worden gedaan op de voorzieningenrechter. Dan wordt de procedure sneller gevoerd en weet u sneller waar u aan toe bent. Inmiddels zijn al verschillende adviezen gegeven hoe hiermee om te gaan. Qua rechtspraak is nog niet veel bekend, maar desgewenst kunnen wij u helpen en adviseren.

Voor meer informatie over deze vraag verwijzen wij u naar het artikel “Geen inkomen door corona, wel alimentatie.”

Waar is het bedrag dat ik aan alimentatie moet betalen op gebaseerd?

De hoogte van de alimentatie is gebaseerd op behoefte (afgemeten aan de welstand/besteedbaar inkomen tijdens het huwelijk) en de draagkracht (wat kan er überhaupt betaald worden nadat alle vaste lasten zijn voldaan). Er wordt altijd voor iedereen persoonlijk maatwerk geleverd met de te maken alimentatieberekeningen.

Als uw draagkracht vermindert omdat uw inkomen daalt, kan het zijn dat u niet langer in staat bent het op het hogere inkomen en draagkracht gebaseerde bedrag te betalen. Dit is ook te lezen in het artikel “Hoeveel alimentatie moet ik voor de kinderen en/of mijn ex-partner betalen?

Ook omgangsregelingen kunnen onder druk komen te staan door het coronavirus. Wat kan ik doen als mijn ex-partner mijn kind(eren) niet laat zien?

Het blijft belangrijk dat ouders ook in deze situatie zich zoveel mogelijk houden aan de afspraken die zijn gemaakt over de omgangsregeling. Probeer flexibel met de situatie om te gaan, ook al is het nog zo moeilijk. Deze wereldcrisis is voor niemand gemakkelijk.

Het is in ieders belang om het samen goed te regelen, zodat beide partijen overeind kunnen blijven. Als u er onderling niet uitkomt, dan is mediation een manier om geschillen snel en goed met elkaar op te lossen. Mocht u er ook dan samen echt niet uitkomen, dan bestaat de mogelijkheid een spoedprocedure bij de rechtbank aan te vragen waarin wordt gevraagd te bepalen dat de ex-partner een boete dient te betalen wanneer de overeengekomen zorg (en contactregeling) niet wordt nagekomen. Er wordt hierbij sterk naar de persoonlijke omstandigheden gekeken.

Hoe kan ik er met de andere ouder voor zorgen dat omgangsregeling verantwoord en uitvoerbaar blijft?
 • Blijf met elkaar in gesprek en probeer er samen zo goed mogelijk uit te komen.
 • Wees eerlijk over eventuele blootstellingen aan het coronavirus en overleg samen wat u kunt doen om het risico van besmetting voor de kinderen zo klein mogelijk te houden.
 • Blijf kalm voor de kinderen.
 • Maak een duidelijke planning voor de dag.
 • Toon begrip voor elkaars situatie. Ook als deze crisis leidt tot bijvoorbeeld problemen rondom het betalen of ontvangen van alimentatie.
 • Geef mee. Als u als ouders samen bedenkt wat het beste is voor de kinderen, kan dit ervoor zorgen dat u dichter bij elkaar komt te staan.
Ik wil scheiden, kan dat nu wel?

Jazeker, wij blijven er alles aan doen cliënten in deze periode van dienst te zijn. Er volgt altijd een intakegesprek soms nog telefonisch of via beeldbellen, maar veelal weer fysiek. Ook mediation kan fysiek of via beeldbellen plaatsvinden. Bij de rechtbanken gaan de zittingen al geruime tijd weer door, fysiek of via Skype. Corona levert voor wat betreft doorlooptijden in procedures geen vertraging meer op en echtscheidingen worden binnen de reguliere termijnen uitgesproken.

Voor vastgoedeigenaren en voor huurders met bijvoorbeeld winkelruimte zijn onzekere tijden aangebroken. Een aantal grote huurders heeft al aangekondigd om huur op te schorten, en een enkeling dreigt zelfs met faillissement. Ook als u vastgoed verkoopt of koopt, doet u er verstandig aan om extra voorwaarden te bedingen. Onderstaand leest u het antwoord op een aantal veelgestelde vastgoed vragen. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail: [email protected]. Liever iemand spreken, bel dan met Anouk Kolk of Matthijs Gorgels: 073-7600100.

Mag ik als huurder mijn huur opschorten?

Nee, dat mag niet zomaar. Heeft u een ROZ-contract, dan staat er in de Algemene Bepalingen zelfs een verbod tot opschorting of verrekening. Als u dit verbod overtreedt, dan kan de verhuurder een boete eisen, of zelfs ontbinding van het contract. U dient dus altijd in overleg te treden met de verhuurder, want deze dient medewerking te verlenen. Leg gemaakte afspraken altijd goed vast.

Meer informatie kunt u vinden in het artikel “Huren in de coronacrisis, wat mag wel en niet?

Moet ik als verhuurder aan een verzoek om opschorting of kwijtschelding meewerken?

Nee dat hoeft niet. Hoofdregel is: contract is contract. Maar in deze tijd is het soms beter om met de huurder in onderhandeling te treden. Als u mee wilt werken aan een opschorting van de huur, beding dan aanvullende voorwaarden zoals zekerheden (pandrechten of bijvoorbeeld een borgstelling in privé) en stel vast wanneer de ‘achterstand’ in gelopen moet zijn. Zo beperkt u uw eigen risico’s. Leg afspraken duidelijk vast!
Voor meer informatie hierover, verwijs ik naar mijn artikel “Huren in de coronacrisis, wat mag wel en niet?

Wanneer kan ik een beroep doen op overmacht?

Het niet (op tijd) betalen van de huur levert wanprestatie op. De huurder schiet tekort in de nakoming van zijn verplichting. Maar, de wet geeft een escape: als die wanprestatie niet te wijten is aan de schuld van de huurder, of als er een andere goede reden is om die wanprestatie niet aan de huurder toe te rekenen, dan is de huurder niet schadeplichtig. Een voorbeeld is de exploitatieverplichting, die niet kan worden nagekomen door een gedwongen sluiting van overheidswege, bijvoorbeeld horeca of kappers. Of een gedwongen overheidssluiting (anders door het zelf niet naleven van de regels) een goede reden oplevert, valt nog te bezien. Ook hier zullen andere factoren, zoals de gezondheid van de onderneming vóór de crisis, een belangrijke rol gaan spelen in de discussies.

Hoe zit het met huur van woonruimte?

Op 8 december 2020 is de Wet tijdelijke huurwoning aangenomen door de eerste kamer. Deze wet maakt het mogelijk om de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk te bevriezen of te verlagen voor huurders die daarom vragen, bijvoorbeeld als gevolg van inkomensverlies. Zo kunnen woningcorporaties maatwerk leveren aan mensen die tijdelijk minder inkomen hebben of willen doorstromen naar een meer passende woning. Deze huurkorting geldt voor een periode van een maand tot maximaal drie jaar. Alleen de huurder kan de tijdelijke huurkorting aanvragen. De verhuurder beslist over dit verzoek en maakt afspraken met de huurder over de voorwaarden.

Het wetsvoorstel maakt ook huurgewenning mogelijk voor maximaal drie jaar. Dit kan op initiatief van de huurder of verhuurder. Bij een nieuwe verhuring is de huurprijs tijdelijk lager om vervolgens (stapsgewijs) naar de eigenlijke huurprijs te gaan. Dit draagt bij aan een betere doorstroming van ouderen die wellicht kleiner willen wonen of jongeren die aan hun wooncarrière beginnen.

Heeft u meer vragen over maatregelen in verband met het corona virus op de woningmarkt? Matthijs Gorgels heeft onlangs een artikel hierover geschreven. Klik hier om deze te lezen.

Moet ik bij de aankoop van vastgoed extra rekening houden met het corona-virus?

Omdat in de koopovereenkomst een verplichting tot levering staat voor partijen, is het verstandig om in deze tijd een opschortende ‘corona-voorwaarde’ op te nemen. Dat is voor het geval de levering vanwege een ‘lockdown’ of andere maatregelen die inspectie en levering verhinderen, niet kan doorgaan op het afgesproken tijdstip. Ook doet u er verstandig aan om in de financieringsaanvraag op te nemen dat deze verlengd kan worden als dat vanwege overheidsmaatregelen nodig is. Daar is uiteraard ook weer medewerking van de bank voor nodig.

Voor meer informatie over de aankoop van een woning ten tijde van de coronacrisis klikt u hier. In dit artikel is onder andere te lezen waar u op moet letten bij de aankoop van een woning en geeft Anouk Kolk, juriste vastgoedrecht bij TEN Advocaten, praktische tips.

Gevolgen van COVID-19 voor uw schuldsaneringstraject.

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor uw Wsnp. Hieronder hebben wij de meest gestelde vragen voor wat betreft schuldsaneringstraject ten tijde van corona op een rij gezet. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Graag willen wij u attent maken op de gevolgen van de compensatie van de kosten voor kinderopvang. Als u van de overheid een uitkering ontvangt omdat u de facturen voor de kinderopvang heeft betaald, maar geen kinderopvang heeft kunnen gebruiken, krijgt u automatisch een bedrag terug van de overheid: de compensatie. Deze compensatie is gelijk aan het verschil tussen de kosten van de kinderopvang de kinderopvangtoeslag (de eigen bijdrage). Als u deze compensatie ontvangt, is het belangrijk dat u deze direct overmaakt naar de voor u geopende boedelrekening. De eigen bijdrage die in rekening wordt gebracht, wordt tijdens de Wsnp namelijk gecorrigeerd via uw vrij te laten bedrag.

Ik ontvang een compensatie van de kinderopvangkosten. Moet ik deze afdragen aan de boedel?

Ja, u moet deze afdragen. Door de compensatieregeling wordt de eigen bijdrage die u betaalt voor de kinderopvang terugbetaald. Deze eigen bijdrage wordt echter ook gecorrigeerd in uw vrij te laten bedrag. Feitelijk betaalt de boedel de eigen bijdrage en daarom komt de compensatie ook toe aan de boedel. Om voor de compensatie in aanmerking te komen is het van belang dat u de facturen van de kinderopvang blijft doorbetalen. Dit zorgt er ook voor dat het recht op de kinderopvangtoeslag blijft bestaan.

Ik verlies mijn baan door de coronacrisis. Heeft dit gevolgen voor mijn Wsnp?

Nee, dit heeft niet direct gevolgen voor uw Wsnp. Het is wel belangrijk dat u dit direct meldt bij de bewindvoerder én dat u zich meldt bij het UWV voor een WW-uitkering of – als u geen recht heeft op WW – bij de gemeente voor een uitkering op grond van de participatiewet. U dient direct te starten met zoeken naar een andere baan. De sollicitatieplicht gaat weer gelden. Als u niet meer precies weet wat de regels zijn, vraagt u dit dan even na bij de bewindvoerder.

Ik word ontslagen en ontvang een transitievergoeding. Moet ik deze afdragen?

Ja, de transitievergoeding moet u afdragen aan de boedel. Dit is een vorm van inkomen en daarvoor geldt geen uitzondering.

Ik word door mijn werkgever minder ingezet door de coronacrisis. Wat kan ik doen om financiële problemen te voorkomen?

Wanneer u onvoldoende wordt ingezet en uw inkomen hierdoor daalt, kunt u een aanvulling op uw inkomen aanvragen. U kunt eerst nagaan of u voor een (aanvullende) WW in aanmerking komt. Heeft u daar geen recht op? Dan kunt u zich wenden tot de gemeente voor een aanvulling op grond van de participatiewet. Houd u de bewindvoerder altijd op de hoogte en meldt het zodra u voor problemen vreest.

Ik kan niet voldoende uren werken door de coronacrisis. Moet ik solliciteren?

Ja, u moet solliciteren. Wanneer u minder dan 36 uur werkt en u niet bent ontheven van de sollicitatieplicht, moet u solliciteren. Dat zal in deze periode niet makkelijk zijn, maar dat is geen reden om niet te hoeven solliciteren. U dient zich dus in te spannen om een fulltime baan te vinden.

Hieronder beantwoorden wij graag nog wat algemene vragen voor u. Hoe het nu zit met de geplande zitting in uw zaak? Is uw zaak urgent of niet? Of misschien wacht u wel op een vonnis en wilt u graag weten of deze uitspraak er nu komt.
Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u deze direct aan ons stellen per e-mail aan: [email protected]. Liever iemand spreken, dat kan ook, wij staan u graag te woord: +31 (0)73 760 0100.

Is TEN advocaten geopend?

Ja, wij zijn gewoon aan het werk. TEN stelt uw gezondheid en die van haar medewerkers voorop. Daarom werken onze medewerkers zo mogelijk vanuit huis. Omdat wij al grotendeels digitaal werken, heeft dat voor uw zaak geen gevolgen. Wij zijn per mail en telefonisch bereikbaar via ‘s-Hertogenbosch: 073-760 0100, Oss: 0412 – 614 443, Waalwijk: 0416 -349 974. Afspraken kunnen zo nodig via video-verbinding plaatsvinden. Zo kunnen wij u optimaal van dienst (blijven) zijn. Uiteraard nemen wij ook nieuwe zaken in behandeling. Daarbij houden wij de voorgeschreven (hygiëne) maatregelen in acht.

Ik heb een advocaat nodig, kan dat?

Jazeker. Ook in deze tijden doen wij ons uiterste best u van dienst te zijn. TEN stelt uw gezondheid en die van haar medewerkers voorop. Daarom werken onze medewerkers zo mogelijk vanuit huis. Omdat wij al grotendeels digitaal werken, heeft dat voor uw zaak geen gevolgen. Wij zijn per mail en telefonisch bereikbaar via ‘s-Hertogenbosch: 073-760 0100, Oss: 0412 – 614 443, Waalwijk: 0416 -349 974. Afspraken kunnen zo nodig via video-verbinding worden gevoerd. Zo kunnen wij u optimaal van dienst (blijven) zijn. Uiteraard nemen wij ook nieuwe zaken in behandeling. Daarbij houden wij de voorgeschreven (hygiëne) maatregelen in acht.

Gaat mijn zitting door?

Sluiting van de rechtbanken en hoven voor niet-urgente zaken
De rechtspraak sluit alle vestigingen voor een nog onbepaalde periode. Alleen urgente zaken zoals bepaalde familiezaken, faillissementen en kort gedingen zullen in besloten setting (zonder publiek) doorgang vinden. Als er in de komende periode in uw zaak een zitting is gepland, dan wordt u door de betreffende advocaat geïnformeerd over de stand van zaken.

Wat betekent het sluiten van de gerechtsgebouwen voor uw zaak?

Ter bestrijding van het coronavirus zijn de gerechtsgebouwen gesloten. Dat betekent dat geplande zittingen worden uitgesteld of dat schriftelijk wordt voort geprocedeerd. Urgente zaken gaan wel door. De rechtspraak geeft op haar website aan welke zaken als urgent worden beschouwd. U wordt door uw advocaat geïnformeerd over de voortgang in uw zaak. Bekijk de pagina hier.

Krijg ik een uitspraak van de rechtbank?

Ja, de gerechtsgebouwen zijn gesloten maar schriftelijk loopt alles gewoon door. Termijnen worden gehandhaafd en uitspraken worden schriftelijk gedaan. In sommige gevallen (bijvoorbeeld een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek) zelfs sneller dan voorheen.

Bereikbaarheid TEN

Ook in deze tijd blijven onze cliënten prioriteit. TEN stelt uw gezondheid en die van haar medewerkers voorop. Daarom werken onze medewerkers zo mogelijk vanuit huis. Omdat wij grotendeels digitaal werken, heeft dat voor uw zaak geen gevolgen.

Corona vragen

Heeft u vragen over wetgeving en corona? Wij zijn per mail ([email protected]) en telefonisch bereikbaar via ‘s-Hertogenbosch: 073-760 0100, Oss: 0412 – 614 443, Waalwijk: 0416 -349 974. Afspraken kunnen zo nodig via video-verbinding worden gevoerd. Zo kunnen wij u optimaal van dienst (blijven) zijn. Uiteraard nemen wij ook nieuwe zaken in behandeling. Daarbij houden wij de voorgeschreven (hygiëne) maatregelen in acht.

Corona-helpdesk

Omdat wij graag met u meedenken hebben wij een helpdesk. Via Facebook of via LinkedIn beantwoordt Anouk Kolk iedere werkdag tussen 11:30 uur en 12:30 uur vrijblijvend uw juridische vragen omtrent corona.

phones

Nieuws

Waarvoor zoekt u een oplossing?

[tm_contact_form_7 id=”4176″ style=”03″ el_class=”label-big”]