Pensioenrecht

TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

Wat is uw pensioengeschil?

  Naam

  Plaatsnaam

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Betreft
  Bericht

  Onze pensioenrechtadvocaat

  Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

  Wij kunnen u ook helpen bij

  • (Collectieve) waardeoverdracht
  • Doorwerken na pensioendatum
  • (Eenzijdige) wijziging pensioenregeling
  • Flexibele arbeid en pensioen
  • Medezeggenschap
  • Overgang van onderneming
  • Pensioenovereenkomsten
  • Pensioen bij echtscheiding
  • Vrijstelling verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds
  • Werkingssfeer verplichtstellingsbesluit