TEN Advocaten in Waalwijk is verhuisd. Vanaf maandag 31 oktober 2022 is ons nieuwe adres: Taxandriaweg 8c (5141 PA) Waalwijk.

Pensioenrecht

Wat is uw pensioengeschil?

Onze pensioenrechtadvocaat

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

Wij kunnen u ook helpen bij

  • (Collectieve) waardeoverdracht
  • Doorwerken na pensioendatum
  • (Eenzijdige) wijziging pensioenregeling
  • Flexibele arbeid en pensioen
  • Medezeggenschap
  • Overgang van onderneming
  • Pensioenovereenkomsten
  • Pensioen bij echtscheiding
  • Vrijstelling verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds
  • Werkingssfeer verplichtstellingsbesluit