Arbeids- en ambtenarenrecht

Waarvoor zoekt u een oplossing?

Onze arbeids- &
ambtenaren­recht­advocaten

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

Wij kunnen u ook helpen bij

  • Beloning & vergoedingen
  • Contracten & cao-recht
  • Fusies, overnames, overgang van onderneming & outsourcing
  • Individueel ontslagrecht
  • Medezeggenschap
  • Reorganisaties en collectief ontslag
  • Sociale zekerheid
  • Statutair bestuurders & wet normering topinkomens
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid