Home2019-05-10T13:53:48+00:00

TEN ADVOCATEN

Een ding is zeker:
het leven zit
vol verrassingen

Omdat de neuzen niet altijd dezelfde kant op wijzen, is er soms behoefte aan iemand die u bijstaat. TEN is er voor alles wat u zakelijk en privé tegenkomt. Aan welke kant van de tafel u ook zit.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

Stel uw vraag

Op 10 mei is Langstraat Advocaten samengegaan met TEN Advocaten. Vanaf heden zijn wij in Waalwijk gevestigd in het pand van voormalig Langstraat Advocaten aan de Mr. van Coothstraat 33. U kunt ons bereiken op het nummer +31 0416 349 974.
Lees hier het volledige persbericht

Herziening partneralimentatie

DE KOGEL IS DOOR DE KERK!

In mijn eerder geplaatste blog (zie hieronder) schreef ik al dat de Wet herziening Partner alimentatie door de Tweede Kamer was aangenomen en bij de Eerste Kamer lag. Vandaag is de lang verwachte duidelijkheid over deze herziening gekomen! De eerste kamer heeft namelijk vandaag ingestemd met deze wet. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2020 er gewijzigde regels gelden voor de duur van de partneralimentatie.

Hieronder vindt u de nieuwe regels over deze alimentatietermijn. De wijziging houdt in dat de termijn waarover alimentatie betaald moet worden de helft van de duur van het huwelijk bedraagt, met een maximum van vijf jaar.

Daarop wordt een uitzondering gemaakt in de volgende gevallen:

  1. In het geval er ten tijde van de echtscheiding uit het huwelijk geboren kinderen zijn die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, geldt dat de alimentatieverplichting doorloopt totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op 12 jaar.
  2. In het geval een huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór 1 januari 1970, bestaat er recht op partneralimentatie gedurende 10 jaar. Deze uitzondering vervalt echter na zeven jaar. Er vanuit gaande dat de regeling herziening partneralimentatie ingaat op 1 januari 2020 kan op deze uitzondering derhalve met ingang van
    1 januari 2027 geen beroep meer worden gedaan.
  3. In het geval het huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde heeft binnen 10 jaar recht op AOW dan eindigt de alimentatieplicht op de AOW-gerechtigde leeftijd. Let dus goed op dat als niet aan deze voorwaarden is voldaan de alimentatieplicht niet automatisch eindigt als de alimentatiegerechtigde AOW ontvangt!
  4. In het geval op een echtpaar meerdere uitzonderingen van toepassing zijn dan geldt de langste termijn.

Lees hier mijn eerder geschreven blog

Hebt u vragen hierover. Neem dan gerust contact met ons op.

Inge Mooren-van Weereld, advocaat en mediator

 

 

 

 

WIJ ZIJN TEN

Aangenaam!

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.