TEN Advocaten in Waalwijk is verhuisd. Vanaf maandag 31 oktober 2022 is ons nieuwe adres: Taxandriaweg 8c (5141 PA) Waalwijk.

Ondernemingsrecht

Wat voor ondersteuning zoekt u?

Onze ondernemings­rechtadvocaten

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

Wij kunnen u ook helpen bij

 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Aandelenoverdrachten
 • Contractenrecht
 • Executie
 • Fusies en overnames
 • Hoger beroep
 • Intellectueel eigendom
 • Koopovereenkomsten
 • Kort geding
 • Managementovereenkomsten
 • Mededinging
 • Procedure

Brookz
Ons kantoor werkt samen met Brookz. Een online platform voor bedrijfsovername. Via Brookz kunt u een bedrijf kopen of verkopen. Brookz is het grootste platform voor bedrijfsovernames voor ondernemers, investeerders en adviseurs van Nederland. Kijk op de website voor meer informatie:

Wilt u meer informatie?