Letselschade

Wat is u overkomen?

Onze letselschade advocaten

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

Wij kunnen u ook helpen bij

  • Aansprakelijkstelling
  • Affectieschade
  • Huishoudelijke hulp
  • Materiële schade
  • Overlijdensschade
  • Schadevergoeding
  • Smartengeld
  • Studievertraging
  • Verlies verdienvermogen
  • Zelfwerkzaamheid