Wettelijke garantie in de autobranche

Rechtsgebied

Auto­motive

De non-conformiteitswetgeving is in 2022 veranderd. Maar wat is non-conformiteit? En wat als geclaimd wordt dat een verkochte auto non-conform is? Wat zijn dan uw rechten of plichten als autobedrijf of als consument? En wat zijn uw kansen als het op een procedure aankomt.

Automotive
Wat is non-conformiteit?

Non-conformiteit, in de volksmond ‘wettelijke garantie’ genoemd, is een juridische term die zoveel betekent als: een aankoop (een zaak of product) heeft niet de eigenschappen die mochten worden verwacht op grond van een koopovereenkomst.

De eisen die aan een aankoop mogen worden gesteld zijn afhankelijk van de aard van de zaak of het product en de mededelingen van de verkoper.

Non-conformiteit in de autobranche

Indien kort na aankoop/verkoop van een auto wordt geconstateerd dat deze niet voldoet aan de eisen spreken we dus van non-conformiteit. Als hoofdregel geldt dat de koper/consument zal moeten stellen en bij betwisting de verkoper ook zal moeten bewijzen, dat de auto niet voldoet aan die vereisten.

Wat kunt u doen ingeval u als autobedrijf of als consument indien er sprake is van een verkochte auto non-conform? Heeft de koper dan recht op kosteloos herstel en/of vervanging van (de kapotte onderdelen van) de auto binnen redelijke termijn? En wat zijn de rechten en plichten van verkoper van de auto?

Juridische vraagstukken m.b.t. non-conformiteit in de autobranche

Ik ben Peter Roosendaal. Advocaat met specialisatie in de automotive branche. Graag geef ik in deze reeks artikelen antwoord op veelgestelde juridische automotive vraagstukken.

Meer weten? Neem contact op met Peter Roosendaal.

Stel uw vraag