Automotive verdieping

Rechtsgebied

Auto­motive

Advocaat in automotive

Onder de term automotive valt de complete auto- en mobiliteitsbranche. Terwijl de regelgeving binnen de mobiliteitsbranche en de automobielindustrie zeer complex en gevarieerd is. Voor juridisch advies is specialistische kennis van het (Europese) recht en de groepsvrijstellingsverordening, ofwel de BER (Block Exemption Regulation) nodig. Kennis die TEN Advocaten in huis heeft.

Header-Automotive
De Monti verordening

De groepsvrijstellingsverordening staat nog steeds bekend als de ‘Monti verordening’, een verwijzing naar mededingingscommissaris Mario Monti. De doelstelling van deze verordening is om concurrentie tussen marktpartijen te bevorderen. Hoe meer auto-importeurs, autodealers, merkdealers elkaar beconcurreren, hoe meer de consument zou moeten profiteren. De verordening wordt door de Europese Commissie regelmatig herzien, bijna altijd met grote gevolgen voor de merkdealernetwerken. Zo spelen er juridische vraagstukken rond de beëindiging van dealerschappen, het opzeggen van dealercontracten, het erkende reparateurschap, bonusvraagstukken of distributieovereenkomsten. Vraagstukken waar we u graag bij ondersteunen.

Dealercontracten en merkdealers

Vaak zorgt een nieuwe verordening voor een herstructurering van het dealerlandschap en zeggen auto-importeurs landelijk hun dealercontracten op. In zo’n geval wordt vaak de verkoop van het dealerschap opgedrongen. De gevolgen voor de merkdealer zijn ingrijpend en daarom is deskundig advies en actieve betrokkenheid van een specialist geen overbodige luxe. Automotive advocaat Peter Roosendaal heeft zijn sporen verdiend in de branche en begeleidt elk jaar merkdealers die getroffen worden door een opzegging. Samen met merkdealers zoekt hij naar de beste en meest haalbare oplossing voor henzelf en hun bedrijf.

“Het specifieke en bijzondere karakter van automotive contracten vraagt om een specialist. Iemand die uit ervaring weet hoe de hazen lopen. Peter Roosendaal helpt u graag verder.”
Juridische vraagstukken op automotive gebied

Het specifieke en bijzondere karakter van automotive contracten vraagt om een specialist. Iemand die uit ervaring weet hoe de hazen lopen. Automotive advocaat Peter Roosendaal heeft succes geboekt bij juridische procedures als gevolg van een herstructurering door importeurs. Sommige daarvan hebben zelfs de landelijke pers gehaald, bijvoorbeeld Renault Nissan. Maar ook de dealers van Peugeot, Ford, Skoda, Seat, Mitsubishi, Kia, Alfa Romeo en Fiat zijn met minder publiciteit naar een goed resultaat begeleid. Juridische automotive vraagstukken vragen om een vakkundige aanpak door een gespecialiseerde advocaat.

Meer weten? Neem contact op met Peter Roosendaal.

Bent u van plan te gaan scheiden, heeft u een conflict omtrent het ouderlijk gezag, omgangof wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen, dan krijgt u te maken met het familierecht. Deze zaken kunnen erg beladen zijn. Onze gespecialiseerde en ervaren familierechtadvocaten kunnen u hierbij ondersteunen en er, samen met u, voor zorgen dat er naast een regeling over de zakelijke aspecten ook oog is en blijft voor de emotionele kant van de zaak. Zij zijn u behulpzaam bij het oplossen van het conflict.

Advocaat familierecht

Toen u in het, spreekwoordelijke, huwelijksbootje stapte, ging u er niet vanuit dat u in de toekomst met een echtscheiding of scheiding van tafel en bed te maken zou krijgen. Als u het besluit hebt genomen om te gaan scheiden kunnen onze echtscheidingsadvocaten of scheidingsmediators u helpen in deze moeilijke periode van uw leven. In veel gevallen dient bijvoorbeeld een ouderschapsplan te worden opgesteld en zal een regeling moeten worden getroffen over de verdeling van de gemeenschap van goederen of het afwikkelen van uw huwelijkse voorwaarden. Onze scheidingsadvocaten kunnen ervoor zorgen dat u in deze gecompliceerde zaken duidelijk wordt geïnformeerd waarbij zij u bij de hand nemen om de zaak naar tevredenheid te regelen. Uw scheidingsadvocaat, onze familierecht advocaat, streeft ernaar dat het echtscheidingstraject voor u zo prettig mogelijk verloopt. Zij probeert samen met u zaken zo nodig buiten rechte op te lossen en het voor u niet moeilijker te maken dan het al is.

Echtscheiding en bedrijf

Onze familierechtadvocaten behandelen veel echtscheidingen waarbij ondernemingen betrokken zijn en kunnen op voorhand een sparringpartner voor u zijn als het gaat om de vraag wat een scheiding voor uw onderneming betekent, gelet op de gemeenschap van goederen die erbestaat, de huwelijksvoorwaarden die u heeft of de samenlevingsovereenkomst die u heeft laten opstellen. Samen met uw financiële partner zoals een accountant trekken wij op om ervoor te zorgen dat niet alleen recht wordt gedaan aan de positie van de ondernemer en de partner maar ook aan andere belangen zoals die van de (continuïteit van de) onderneming.

Partneralimentatie en kinderalimentatie

Naast een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed krijgen onze familierechtadvocaten dagelijks te maken met zaken die betrekking hebben op conflicten omtrent partneralimentatie of kinderalimentatie. Indien u gaat scheiden kan er een recht bestaan op partneralimentatie of kan het zijn dat u dit aan uw (ex-)partner verschuldigd bent. Daarnaast blijft u als ouders verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen en kan het zo zijn dat u kinderalimentatie dient te betalen aan de partner die de dagelijkse zorg van de kinderen op zich neemt. De advocaten familierecht van TEN helpen u graag om hierover overeenstemming te bereiken met uw (ex-)partner. Indien niet tot overeenstemming met uw (ex)partner kan worden gekomen, zullen wij u bijstaan tijdens een procedure bij de rechtbank.

Omgangsregeling

Natuurlijk moeten er bij een scheiding ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van de zorg en opvoeding van uw kinderen. Een omgangsregeling dient te worden opgenomen in een ouderschapsplan. Het is dan ook belangrijk dat, als het lukt, ouders hierover samen goede afspraken maken. Lukt dit niet dan staan onze advocaten familierecht u met raad en daad ter zijde en kunnen zij u helpen om juist de gewenste omgangsregeling te laten vast leggen door de rechtbank dan wel wanneer de omgangsregeling niet meer werkt deze te laten aanpassen door de rechter.

Erkenning kind en afstamming

Andere zaken waarbij het familierecht komt kijken, zijn bijvoorbeeld situaties die te maken hebben met de erkenning van een kind. Een voorbeeld hiervan is dat u uw kind wil erkennen, maar dat de moeder dit tegenhoudt. Bij erkenning is namelijk de toestemming van de moeder of het kind vereist. Deze toestemming kan door de rechtbank worden vervangen. Onze advocaten familierecht kunnen u hier uiteraard bij helpen. Ook indien u een andere vraag hebt over erkenning of afstammingbent u bij TEN aan het juiste adres!

Ouderlijk gezag

Indien u enkel samenwoont en niet gehuwd of geregistreerd partners bent, krijgt u bij erkenning niet automatisch het gezag over uw kind. Hiervoor moet u het ouderlijk gezag aanvragen, indien u het ouderlijk gezag wenst aan te vragen dan kunnen onze advocaten u hierover adviseren. Wiltuw ex-partner echter alleen het gezag gaan voeren over uw kind, en wenst u zich daartegen te verweren dan wel heeft u juist hulp nodig bij een verzoek tot eenhoofdig gezag of wordt uw kind aan uw ouderlijk gezag onttrokken, neem dan gerust contact op met onze specialisten. Zij kunnen u goed adviseren en bieden u een helpende hand.

Overige zaken

Onze familierechtadvocaten kunnen u niet alleen bijstaan bij bovengenoemde situaties, maar ook bij conflicten over naamswijzigingen, adopties, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Dankzij hun specialisatie en permanente bijscholing alsmede hun ruime praktijkervaring zijn zij in al deze onderwerpen thuis!

Onze advocaten familierecht

Binnen de vakgroep familierecht heeft TEN gespecialiseerde familierecht advocaten voor u klaar staan. Stuk voor stuk hebben zij ruime ervaring en bent u bij hen aan het juiste adres!

Vaste tarieven

In verschillende zaken is het mogelijk om een vast tarief voor de te verrichten werkzaamheden af te spreken. U weet dan meteen waar u aan toe bent. Wij kunnen u de volgende tarieven aanbieden. Bekijk hier onze vaste tarieven.

Meer weten? Neem contact op met één van onze familierechtadvocaten.

Stel uw vraag