TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

(Beperkte)-gemeenschap-van-goederen_Mailing

Vergeet u niet te verrekenen!

Personen- en familierecht

Vergeet u niet te verrekenen!

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Tijd van bezinning, even stilstaan en terugkijken maar ook van vooruitkijken en goede voornemens.

Terugkijkend naar mijn praktijk constateer ik dat ik het afgelopen jaar wederom veel heb geadviseerd, geprocedeerd en bemiddeld in discussies over het zogenaamde periodiek verrekenbeding dat velen van u hebben opgenomen in de huwelijksvoorwaarden. Omdat het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding bij een scheiding grote ongewenste gevolgen kan hebben, vertel ik u in mijn blog graag wat meer over het verrekenbeding en de gevolgen bij het niet uitvoeren.

Een verrekenbeding houdt in dat u steeds aan het eind van het jaar bij elkaar zou moeten gaan zitten om vast te stellen wat er van het inkomen van ieder van u is overgebleven na betaling van de gezamenlijke kosten. Dat overgebleven deel dient u met elkaar te verrekenen. Ik stel bewust “zou moeten” want de ervaring leert dat bijna niemand dat doet. Mensen ervaren dit als erg zakelijk en negatief en niet passend bij een huwelijk en de feestelijke tijd rond het eind van het jaar.

Toch benadruk ik steeds weer aan het eind van het jaar, maar ook aan het begin van het nieuwe jaar als mensen het oude jaar afsluiten door onder meer het (laten) opstellen van de jaarstukken van een onderneming en het opmaken van belastingaangifte, om ook het met elkaar verrekenen niet te vergeten!

Immers, zoals gezegd, word ik met grote regelmaat in mijn hoedanigheid van advocaat en mediator in echtscheidingen geconfronteerd met echtelieden die nooit met elkaar hebben verrekend op basis van hun huwelijksvoorwaarden. Ik hoef u niet te vertellen dat verrekening achteraf, dat wil zeggen als één of beide partijen bij mij zitten omdat er een echtscheiding moet komen, een stuk lastiger is dan tijdens het huwelijk als u het over veel zaken nog gemakkelijk eens kunt worden.

Niet alleen is het een stuk moeilijker om nog over verrekening te spreken aan het eind van het huwelijk vanwege een verstoorde communicatie tussen de echtelieden maar ook is het lastig om het bedrag van de zogenaamde overgespaarde inkomsten te achterhalen. U krijgt dan te maken met een wettelijk vermoeden van wat de overgespaarde inkomsten zijn en vaak leidt dat tot langdurige en kostbare procedures met deskundigen en rechters die over uw financiën oordelen.

Het wordt gevoeld als een harde afrekening in een toch al moeilijke periode. Dat moet u niet willen. En denkt u ach, dat loopt toch niet zo’n vaart ! Geen belastingdienst die jaarlijks aandringt op verrekenen! En uw partner? U vertrouwt elkaar toch volledig! Realiseert u zich dan dat één op de drie huwelijken stukloopt. Realiseert u zich ook dat al degenen die mij als advocaat of mediator in de arm nemen allemaal ooit hebben gedacht dat het hen niet overkomt. Voor het geval dat, kunt u het uzelf echt een stuk makkelijker maken als u tijdig met elkaar tot verrekening overgaat.

Denkt u alstublieft ook niet te snel dat er geen gelden zijn overgebleven na betaling van de huishoudelijke kosten zodat er niets te verrekenen valt. Immers, heeft u er ooit aan gedacht dat gelden, die u ook als inkomen aan u had kunnen laten betalen, maar die om welke reden dan ook in uw onderneming zijn gebleven, in een (veel) later stadium als overgespaarde inkomsten kunnen worden gekwalificeerd? En kent u het gevolg dat die inkomsten als beleggingen in uw onderneming alsmede de vruchten van die beleggingen alsnog moeten worden verdeeld als de liefde tussen u en uw partner over is?

Ga er ook zeker niet van uit dat, omdat u een vervalbeding (in de huwelijkse voorwaarden is een bepaling opgenomen dat de verplichting tot verrekenen komt te vervallen na bijvoorbeeld drie jaar) in de huwelijksvoorwaarden heeft, de mogelijkheid om te verrekenen niet meer aan de orde zal zijn tegen die tijd. Deze zogenaamde vervalbedingen gaan bij de rechter gemakkelijk onderuit. In dat geval moet u alsnog uitvoering geven aan het niet uitgevoerde verrekenbeding.

Kortom, tijdig verrekenen schept duidelijkheid en voorkomt onplezierige verrassingen. Ik herinner u er liever even aan.

Laat u in ieder geval goed adviseren over wat er te verrekenen valt, hoe u kunt verrekenen en leg afspraken duidelijk vast.

Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor een nadere toelichting zowel als u gaat verrekenen maar ook als u al met die onplezierige verrassing bent geconfronteerd en u in het kader van een echtscheiding daarover juridisch advies nodig heeft of dient te procederen. U kunt zich daarvoor wenden tot een van onze gespecialiseerde advocaten of mediators die u vanwege hun jarenlange ervaring met procedures over dit soort specifieke kwesties, waarover heel veel rechtspraak is, behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van oplossingen waardoor u toch nog goed verder kunt. Dat kan via mediation waarbij wij u en uw partner samen begeleiden naar een oplossing. Als dat geen optie is dan weten wij als advocaten u op de weg via de rechter ook uitstekend bij te staan maar adviseren wij u ook te schikken als dat de beste oplossing voor is.

Ik wens u alvast een goed begin van 2019 vol liefde, licht en wijsheid!

Inge Mooren-van Weereld, advocaat en mediator

Heeft u na het lezen van voorgaande informatie toch nog vragen? Wij geven graag antwoord!