Ruimtelijke ordening2019-02-27T13:24:04+00:00

VASTGOEDRECHT

Ruimtelijke ordening

Juridische geschillen waar de (semi)overheid bij betrokken is, vragen om hun eigen aanpak. Wat betekent het voor uw bedrijf als uw uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt in een nieuw plan? Moet u zomaar dulden dat een concurrent zich in uw verzorgingsgebied vestigt? Wanneer hebt u recht op schadevergoeding als de gemeente wéér de straat laat openbreken? Ten adviseert en procedeert onder meer bij geschillen over bestemmingsplannen, vergunningen en bij planschade.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG