Handhaving2019-02-27T13:26:09+00:00

VASTGOEDRECHT

Handhaving

De Nederlandse overheid stelt regels vast. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben middelen tot hun beschikking om naleving van deze regels af te dwingen. Door middel van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete kan een overheidsinstantie afdwingen dat de regels worden nageleefd. Denk bijvoorbeeld ook aan sluiting van een bedrijfspand of woning. In dit soort zaken moet snel actie worden ondernomen. Een zienswijze, gevolgd door bezwaar en beroep, eventueel samen met een voorlopige voorziening. De advocaten van TEN hebben veel ervaring met handhavingskwesties. Snel, vakkundig en professioneel staan zij u bij.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG