TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer

Corona_Web-Mailing

TEN strijde tegen Corona: nieuwsflits ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

TEN strijde tegen Corona: nieuwsflits ondernemingsrecht

Veel bedrijven in Nederland worden hard worden geraakt door het coronavirus. In deze nieuwsbrief leest u de belangrijkste fiscale en economische maatregelen om ondernemers te helpen.


Update:
op 17 maart 2020 heeft het kabinet besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Hieronder vatten wij de belangrijkste maatregelen voor u samen.
Voor een volledig overzicht van deze maatregelen verwijzen wij u naar het artikel op de website van de rijksoverheid. Deze kunt u hier lezen.
Volledigheidshalve treft u hierbij aan een flyer met een bondig overzicht van het noodpakket voor banen en economie.
Tevens verwijzen wij u naar de Kamerbrief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat waarin de maatregelen zijn omschreven.

Bijzonder uitstel van betaling

Ieder bedrijf dat in de problemen is gekomen kan bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling vragen. Voor dit uitstel is geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant of brancheorganisatie) meer nodig.

Zodra het verzoek om uitstel door de Belastingdienst is ontvangen, wordt de invordering stopgezet. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Mogelijk is een betalingsuitstel van drie maanden voor u te kort. In dat geval kunt u ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst zal u dan om aanvullende informatie verzoeken (eventueel een verklaring van een derde deskundige). Hierover wordt u door de Belastingdienst geïnformeerd.

U kunt voor onder andere de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen uitstel aanvragen. Dit betekent dat u uitstel kunt aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Direct bijzonder uitstel van betaling online aanvragen kan hier. Uitstel van bijzonder uitstel van betaling aanvragen per brief kan ook. U kunt deze richten aan: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen.

Om een beroep te doen op deze regeling en voor meer informatie, verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst. 

LET OP! Het verlenen van uitstel van betaling ontslaat bedrijven en instellingen niet van de verplichting tot het tijdig indienen van de vereiste aangiften. Denk met name aan de btw-aangiften en die voor de loonheffingen.

Verzuimboetes worden teruggedraaid

Om ondernemers verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Verlaging van de voorlopige aanslag

Verzoeken om verlaging van de voorlopige aanslag in verband met een verwachte lagere winst voor 2020 zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

Dit is een regeling die zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet ondersteunt, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn op 27 maart 2020 bekend gemaakt. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Borgstelling MKB-kredieten

De overheid heeft aangegeven dat de regeling Borgstelling MKB-kredieten tijdelijk wordt verruimd. Deze borgstellingsregeling moet midden- en kleinbedrijven helpen om tijdelijke liquiditeitstekorten te kunnen opvangen.

Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of hun rekening courant-krediet. Zij kunnen het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’ verhogen. Met deze verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Ondernemers kunnen door deze regeling dus makkelijker geld lenen bij kredietverstrekkers zoals banken, omdat het ministerie van EZK borg staat voor de kredieten.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening:

  • U heeft een MKB-bedrijf met vestigingsplaats in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba.
  • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers en een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Uw bedrijf bestaat langer dan drie jaar.

Om een beroep te doen op deze regeling kunt u terecht bij uw kredietverstrekker.

Deze tijdelijke regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020. De looptijd van het BMKB is maximaal acht kwartalen. Het is mogelijk een financiering onder de BMKB-regeling aan te vragen tot 1 april 2021.

Om een beroep te doen op deze regeling, verwijzen wij u naar de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Eerder btw terugvragen

Mocht uw debiteurenportefeuille aanzienlijk toenemen, dan is het onder omstandigheden mogelijk om de btw bij de Belastingdienst al in een vroeg stadium terug te vragen.

Aankomend faillissement van u of van uw contractpartijen

Juist in deze tijden is het van belang om rekening te houden met een mogelijk faillissement van uw bedrijf of van één van uw contractpartijen. U kunt nu nog maatregelen nemen om de gevolgen van wanbetaling of andere risico’s te beperken. Denk hierbij aan:

  • Wie betaalt u wel en wie betaalt u niet bij krappe liquiditeit?
  • Welke risico’s loop ik bij het nemen van beslissingen als bestuurder?
  • Hoe wapen ik mij tegen niet betalende debiteuren?
  • Mag ik mijn betalingen opschorten?
  • Zijn mijn algemene voorwaarden nog up-to-date?

In zulke gevallen is het altijd verstandig om te overleggen met een specialist om te kijken welke mogelijkheden er zijn. De specialisten van TEN Advocaten staan voor u klaar met raad en daad. Samen trekken we TEN strijde tegen het coronavirus!

Banken geven kleinere bedrijven half jaar uitstel van aflossingen

Kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op hun leningen. Het gaat om kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn.

De ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hebben hiertoe besloten. Banken kunnen dit doen omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Deze regeling is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen in de coronacrisis. Het gaat om ondernemers die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden zoals eet- en drinkgelegenheden, haar- en schoonheidsverzorging, evenementenlocaties en organisatoren, de reisbranche en nog meer.  Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.  

Heeft u (financiële) problemen als gevolg van het uitbreken van het coronavirus? Onze ondernemingsrecht advocaten kunnen uw risico’s in beeld brengen.

Voor informatie over arbeidsrechtelijke punten verwijzen wij u naar het artikel geschreven door onze specialisten arbeidsrecht. Zij hebben het een en het ander voor u samengevat in een nieuwsflits. Deze leest u hier.

Geschreven door

Ward Welage

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

wardwelage
Geschreven door

Peter Roosendaal

advocaat
automotive, ondernemingsrecht, letselschade, erfrecht, incasso

peterroosendaal
Geschreven door

Bas Jacobs

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

basjacobs