Ondertoezichtstelling2018-10-08T20:04:22+00:00

FAMILIERECHT

ONDERTOEZICHTSTELLING

Wij verlenen bijstand tijdens een procedure rondom ondertoezichtstelling van uw minderjarige kind(eren). TEN begeleidt alle gerechtelijke procedures die hiermee te maken hebben.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG