wanneer mag kind kiezen bij welke ouder

Mijn kind wordt 12 jaar, mag mijn kind nu kiezen bij welke ouder het wil wonen?

Personen- en familierecht / Uncategorized

Mijn kind wordt 12 jaar, mag mijn kind nu kiezen bij welke ouder het wil wonen?

Vaak worden in het kader van een echtscheiding, dezelfde of vergelijkbare vragen gesteld. In deze reeks artikelen “De meest gestelde vragen in het kader van een echtscheiding” zullen de familierecht advocaten van TEN een aantal van deze vragen beantwoorden.

Vraag:

Mijn kind wordt 12 jaar, mag mijn kind kiezen bij welke ouder het wil wonen?

Antwoord:

Het antwoord op de vraag is: NEE

Waar komt dan dat idee vandaan?

Een kind van 12 jaar of ouder mag niet kiezen bij welke ouder het wil wonen. Ouders blijven totdat een kind 18 jaar is verantwoordelijk voor de hoofdverblijfplaats en de zorgregeling.

Als er een procedure bij de rechtbank aanhangig is gemaakt, wordt een kind vanaf 12 jaar door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Er vindt dan een zogeheten ‘kindgesprek’ plaats (dit werd eerder ‘kinderverhoor’ genoemd). Het kind mag de rechter ook een brief schrijven met daarin zijn wensen. Bij een gesprek tussen de rechter en het kind zijn de ouders nooit aanwezig.

De wet bepaalt dat dit verplicht is. Dat betekent dus dat de rechter altijd de mening van het kind zal laten meewegen in de eindbeslissing. Maar het is niet zo dat de mening van het kind doorslaggevend is of blindelings wordt overgenomen. Het is een recht te worden gehoord als 12-jarige, geen plicht. Wanneer een kind geen gebruik maakt van dit recht wordt de beslissing genomen zonder dat de mening van het kind is gehoord.

In hoeverre speelt de leeftijd van een kind een rol?

Vaak is het zo dat hoe ouder het kind is hoe zwaarder de mening en wens van het kind zal worden meegewogen in de beslissing. Wanneer er een procedure loopt tot het vastleggen van een zorg- en contactregeling tussen een vader en zijn zoon van 16 jaar en die zoon geeft aan echt geen contact te willen, zal de rechter eerder genegen zijn de wens van het kind van 16 jaar over te nemen in de te nemen beslissing dan wanneer het kind 12 jaar is met dezelfde mening. Elke zaak is echter anders en per geval zal de rechter alle omstandigheden laten meewegen in de beslissing.

In uitzonderlijke gevallen komt het wel eens voor dat kinderen jonger dan 12 jaar door de rechter worden gehoord. Bijvoorbeeld wanneer ze heel wijs zijn voor hun leeftijd en/of wanneer er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

Wil een kind wel kiezen?

Het is van groot belang dat ouders met elkaar in gesprek blijven zodat een procedure helemaal niet nodig is. Het wordt door veel kinderen namelijk als enorm belastend ervaren het idee te krijgen te moeten ‘kiezen’. Laten kiezen kan zelfs schadelijk zijn voor de geestelijke ontwikkeling omdat een kind daarmee altijd een andere ouder tekort zal doen. Bovendien is het zo dat een kind uit twee ouders bestaat en wanneer er een moet worden afgewezen, wordt eigenlijk een deel van het kind (dus van hem/haar zelf) afgewezen Zij willen het liefst noch hun vader noch hun moeder verdriet doen. Kinderen vinden het doorgaans wel fijn om te worden betrokken in de te nemen beslissing en ouders wordt daarom geadviseerd met hun kind(eren) in gesprek te blijven. .

Mocht u meer vragen hebben over dit onderwerp of samen als ouders op gesprek komen wanneer er een geschil speelt, en om te kijken of in onderling overleg tot een oplossing kan worden gekomen, neem dan vrijblijvend contact op.

Heeft u ook een vraag en wilt u die graag terugzien in de volgende ‘De tien meest gestelde vragen in het kader van de echtscheiding’, laat het ons dan weten!

Geschreven door

Linda van Putten – van den Heuvel

advocaat 
familierecht

linda van putten van den heuvel