(Kinder)beschermingsmaatregel2018-10-09T13:14:06+00:00

FAMILIERECHT

(KINDER)BESCHERMINGSMAATREGEL

De overheid kan ingrijpen in de bestaande gezagrelatie tussen u en uw kinderen, en zelfs tot uithuisplaatsing overgaan. Met TEN kunt u hier tegenin gaan. Ook voor uzelf of een ander kunt u juridische bescherming in de vorm van bewind of curatele wensen. TEN adviseert en procedeert over kinderbeschermingsmaatregelen en beschermingsmaatregelen.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG