webinar actualiteiten arbeidsrecht

Webinar actualiteiTEN arbeidsrecht

Arbeids- en ambtenarenrecht

Webinar actualiteiTEN arbeidsrecht

Op donderdag 11 maart 2021 organiseerden wij een online Broodje Arbeidsrecht. In een uur hebben wij u bijgepraat over uiteenlopende arbeidsrechtelijke actualiteiTEN.

Wij hebben stilgestaan bij arbeidsrechtelijke wetswijzigingen 2021 en verschillende actuele Corona gerelateerde uitspraken behandeld.

Het webinar is hieronder via de replay terug te kijken.

Ontvangt u graag de slides van de presentatie? Geef dit dan per e-mail aan ons door: [email protected]

Mocht u na het terugkijken van het webinar nog vragen hebben, dan horen wij dat graag. Wij geven graag antwoord.

> Contact

 

In navolging op het bovenstaande webinar maken wij u graag attent op de actualiteiten:

Loondoorbetaling zieke AOW-gerechtigde werknemer blijft voorlopig dertien weken

In het webinar hebben wij u bericht dat de overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW-leeftijd per 1 april 2021 zou komen te vervallen, waardoor de loonbetaling bij ziekte zou worden verkort van dertien naar zes weken.

Het lukt het UWV echter niet om de veranderingen voor die datum door te voeren. Dat betekent dat voor deze groep de loondoorbetalingsperiode bij ziekte tot het einde van het jaar (1 januari 2022) maximaal dertien weken blijft. Dat betekent ook dat de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod bij ontslag tijdens ziekte gedurende deze periode van maximaal dertien weken van kracht blijven.

Reiskostenvergoeding thuiswerkers verlengd tot 1 juli 2021

De coronamaatregel dat werkgevers aan hun werknemers een onbelaste vergoeding voor vaste reiskosten kunnen geven, ook al werkt de werknemer thuis en zijn er feitelijk geen ‘reiskosten’, wordt verlengd tot 1 juli 2021, mits:

  • het recht op de reiskostenvergoeding en/of andere vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020,
  • en, ingeval het recht op een vaste (reiskosten)vergoeding afhankelijk is van een keuze van de werknemer, bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem, de werknemer zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 heeft gemaakt.

Deze (fiscale) goedkeuring geldt alleen voor vaste reiskostenvergoedingen tot 1 juli 2021. Voor andere vaste vergoedingen geldt deze goedkeuring niet voor het jaar 2021 (Besluit noodmaatregelen coronacrisis).

Vanaf 1 juli 2021 mag de werkgever een thuiswerkdag dus niet meer als een reisdag aanwijzen. Ook mag dan geen reiskostenvergoeding meer betaald worden over deze thuiswerkdag, als de werknemer niet minstens 36 weken of 128 dagen naar kantoor reist. De werkgever moet vanaf 1 juli 2021 de reiskostenvergoeding op het nieuwe patroon aanpassen. Als een werknemer minimaal 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist, mag de werkgever de vaste reiskostenvergoeding vanaf 1 juli 2021 nog steeds onbelast uitbetalen.

Is dat niet het geval? Dan moeten reiskosten uitbetaald worden op basis van nacalculatie of declaratie. De werkgever betaalt dan alleen de dagen dat de werknemer echt gereisd heeft tot een maximaal bedrag van € 0,19 per kilometer onbelast. Als niet aan deze spelregel wordt voldaan, komt de vaste reiskostenvergoeding te vervallen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Handboek Loonheffingen 2021 op de website van de Belastingdienst.

Geschreven door

Mandy de Koning

advocaat
arbeidsrecht, ambtenarenrecht, pensioenrecht

mandy de koning
Geschreven door

Roel Lammers

advocaat
arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, insolventierecht, incasso

roel lammers