TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

Corona Thumbsup_website

NOW 3.0

Arbeids- en ambtenarenrecht

NOW 3.0

Vanwege de aanhoudende Corona problematiek en de grote gevolgen daarvan voor de economie hebben veel bedrijven in uiteenlopende branches het nog altijd zwaar. Er komt om die reden een derde versie van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Met deze NOW 3.0 beoogt de overheid ondernemers langer te ondersteunen en door deze crisis heen te helpen. Er zijn verschillende wijzigingen ten opzichte van de eerste twee versies van de NOW. Eén daarvan is een stapsgewijze afbouw van de tegemoetkoming in de loonkosten. Achterliggende gedachte daarbij is dat van bedrijven wordt gevraagd dat ze zich aanpassen aan de veranderde economie. De NOW 3.0 kent wel een langere looptijd dan de vorige regelingen.

De NOW 3.0 is nog niet officieel gepubliceerd. De belangrijkste punten zijn echter al wel bekend. Hieronder een samenvatting daarvan:

  • Waarschijnlijk kunnen subsidieaanvragen vanaf 16 november 2020 worden ingediend;
  • Er komen drie tijdvakken: tijdvak 1 van oktober-december 2020, tijdvak 2 van januari tot maart 2021 en tijdvak 3 van april tot juni 2021;
  • Per tijdvak kan worden gekozen of een aanvraag wordt ingediend. Pas in de zomer van 2021 wordt het definitieve bedrag aan subsidie vastgesteld;
  • In plaats van maximaal 90% compensatie van loonkosten, wordt onder de NOW 3.0 in tijdvak 1 nog 80%, in tijdvak 2 nog 70% en in tijdvak 3 nog 60% van de loonkosten gecompenseerd;
  • De minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming blijft in tijdvak 1 20%, maar voor de volgende tijdvakken wordt dat ten minste 30%;
  • Anders dan nu het geval is mag de loonsom vanaf oktober 2020 tot een zekere hoogte dalen, zonder dat dit tot een subsidieverlaging leidt. In tijdvak 1 mag de loonsom met 10% dalen en daarna met 15% (tijdvak 2) en 20% (tijdvak 3), ongeacht of de daling via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer plaatsvindt;
  • Er is geen sanctie meer bij bedrijfseconomisch ontslag;
  • Het te vergoeden loon blijft maximaal tweemaal het maximum dagloon. Pas in tijdvak 3 wordt dit teruggebracht tot eenmaal het maximum dagloon;
  • De inspanningsplicht voor scholing en het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen aan directie en bestuur blijven bestaan;
  • De vaste 40% opslag voor werkgeverslasten blijft in stand en dat geldt ook voor het voorschot van 80% van het subsidiebedrag.
Geschreven door

Michiel Leenhouts

advocaat
arbeidsrecht, ambtenarenrecht

michielleenhouts