Labor law & Civil service law – EN

What’s going on in your company?

Naam

Plaatsnaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Betreft
Bericht

Our Labor & Civil service lawyers

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

Wij kunnen u ook helpen bij

  • Beloning & vergoedingen
  • Contracten & cao-recht
  • Fusies, overnames, overgang van onderneming & outsourcing
  • Individueel ontslagrecht
  • Medezeggenschap
  • Reorganisaties en collectief ontslag
  • Sociale zekerheid
  • Statutair bestuurders & wet normering topinkomens
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid