TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

Bril 2022_website 832x312px

Anticipeer nu al op de wetswijziging met betrekking tot het studiekostenbeding per augustus 2022

Arbeids- en ambtenarenrecht

Anticipeer nu al op de wetswijziging met betrekking tot het studiekostenbeding per augustus 2022

In 2019 is door de Europese Unie de richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie gepubliceerd. Op grond van deze richtlijn zijn lidstaten, waaronder Nederland, verplicht om uiterlijk op 1 augustus 2022 de bepalingen uit de richtlijn te implementeren in de nationale wetgeving. Recent heeft de ministerraad ook ingestemd met implementatie van de richtlijn. Er zal een wetsvoorstel volgen dat nog ter goedkeuring langs de Eerste en Tweede Kamer zal gaan. Wat houdt implementatie van de richtlijn in en wat kunt u nu al doen? Wij stellen u hierover op de hoogte.

Kosteloze verplichte opleiding

Veel werkgevers bieden werknemers een opleiding aan. Aan het aanbod om de opleiding te volgen wordt veelal een overeenkomst gekoppeld waarin is geregeld dat de werknemer de opleidingskosten betaalt dan wel terugbetaalt indien de werknemer binnen een bepaalde periode uit dienst treedt. Hiermee kunt u voorkomen dat een werknemer enkel voor het kosteloos volgen van de opleiding een dienstverband aangaat of om een andere reden kort na afronding van de opleiding vertrekt en u wordt opgezadeld met de opleidingskosten.

Op dit moment is een dergelijk studiekostenbeding wettelijk toelaatbaar. Daar komt binnenkort echter verandering in. Artikel 13 van de richtlijn bepaalt dat werkgevers een verplichte opleiding volledig kosteloos moeten aanbieden. Het gaat dan om een verplichte opleiding op grond van het unierecht, nationale recht of een collectieve overeenkomst.

Een voorbeeld ter verduidelijking

Binnen de advocatuur is de algemene beroepsopleiding op basis van de Nederlandse wet verplicht. Een specialisatieopleiding kent geen verplichting in de wet of cao. Op dit moment mag tussen werkgever en werknemer een studiekostenbeding worden overeengekomen waarin is bepaald dat de werknemer voor beide opleidingen zelf de kosten draagt dan wel dat de werknemer bij het verlaten van de werkgever binnen een bepaalde termijn (een gedeelte van) de opleidingskosten terugbetaalt.

Vanaf 1 augustus 2022 mag een dergelijk beding enkel nog worden opgenomen ten aanzien van een (specialisatie)opleiding die niet verplicht is. De werkgever moet de kosten van de verplichte beroepsopleiding dan dus volledig dragen. Verder bepaalt de richtlijn dat het volgen van een verplichte opleiding als arbeidstijd wordt beschouwd.

Wat kunt u nu al doen?

Hoe de richtlijn daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in de Nederlandse wetgeving is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover houden wij u vanzelfsprekend op de hoogte. Houd er in de tussentijd wel al rekening mee dat het vanaf augustus 2022 niet meer mogelijk is om studiekosten te verhalen op de werknemer wanneer de opleiding verplicht is. Wanneer niet duidelijk is of er sprake is van een verplichte opleiding, laat werknemers dan (nu al) schriftelijk verklaren dat er sprake is van een vrijwillige opleiding, waarvan u de kosten, onder bepaalde voorwaarden, nog wel kunt verhalen indien de werknemer uit dienst treedt.

Heeft u vragen of wilt u bijvoorbeeld graag dat wij uw studiekostenbeding beoordelen? Neem dan contact met ons op.