Migratierecht verdieping

Rechtsgebied

Migratie­recht

De migratierecht advocaten van TEN

Migratierecht is een complex rechtsgebied waarbij wetten en regels continu veranderen. Fouten in een aanvraag zijn snel gemaakt. Daardoor loopt uw migratieproces direct vertraging op, met alle gevolgen van dien.

Migratierecht
De praktijk en duidelijke afspraken

Binnen migratierecht bestaat voor ondernemingen en particulieren (Nederlanders, EU-burgers en vreemdelingen) bijzondere regelgeving. Voor allerlei situaties. Denk aan de tewerkstelling van vreemdelingen van binnen en buiten de EU, kennismigranten, arbeidsmigranten op basis van een tewerkstellingsvergunning en zelfstandig ondernemers. Gezinshereniging en asiel. Weigering van visum en studie. Terugkeerbesluit en inreisverbod. Enzovoorts.

Als het gaat om een verblijfsrecht kan vaak de referent (onderneming of particulier) die in Nederland woont de aanvraag voor de Machtiging voorlopig verblijf (MVV) en de verblijfsvergunning indienen. Aanvraagformulieren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn vaak zeer uitgebreid waardoor u kunt gaan twijfelen of u wel aan de voorwaarden voldoet. Op tijd advies inwinnen bij de aanvraag is daarom belangrijk.

Procederen

Regelmatig moet na een afwijzing van een aanvraag (eerste negatief besluit) bij de IND een bezwaarschrift worden ingediend. Volgens de wet moet dit vaak binnen vier weken of minder (!) gebeuren. Om op tijd bezwaar te maken is het verstandig om snel na het besluit van de IND om advies te vragen. Dat geldt – na de beslissing op het bezwaarschrift – ook voor het indienen van een beroep- of hoger beroepschrift bij de rechtbank en de Raad van State. Wanneer dit te laat gebeurt (een reëel risico), kan uitzetting uit Nederland dreigen.

Ook procederen in visumzaken komt voor, waarbij de Nederlandse autoriteiten de visumaanvraag en het procederen na weigering hebben overgedragen aan een ander land (bijvoorbeeld Zwitserland en Frankrijk). Onze specialisten kunnen u helpen met bezwaarschriften indienen en maken daar duidelijke afspraken over.

Rechtshulp

Wanneer u als particulier te maken krijgt met een negatief besluit van de IND of Nederlandse Ambassade (visum), kunt u wellicht aanspraak maken op gratis rechtshulp. Dit beoordelen we tijdens een eerste gesprek (zie www.rvr.org).

Specialisten

De migratierechtadvocaten van TEN zijn aangesloten bij de specialistenverenigingen Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) en Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland (VAJN). Zij voldoen daarmee aan de voorwaarden van de Raad voor de Rechtsbijstand om rechtshulp te verlenen op dit specialistische gebied. Jaarlijks zijn onze advocaten verplicht om bijscholing te volgen om de voortdurende wijzigingen in de Vreemdelingenwet, de Europese Richtlijnen en de rechtspraak met succes in praktijk te kunnen brengen.

Meer weten? Neem contact op met één van onze migratierecht advocaten.

Stel uw vraag