Migratierecht

TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

Waarmee kunnen we u helpen?

  Naam

  Plaatsnaam

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Betreft
  Bericht

  Onze migratierecht­advocaten

  Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.

  Wij kunnen u ook helpen bij

  • Asiel
  • Chavez
  • Gezinshereniging
  • Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
  • Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
  • Verblijfsvergunning
  • Vreemdelingenwet
  • Visum
  • Wet arbeid vreemdelingen(Wav)