TEN Advocaten in Waalwijk is verhuisd. Vanaf maandag 31 oktober 2022 is ons nieuwe adres: Taxandriaweg 8c (5141 PA) Waalwijk.

Civiele bodemprocedure

Civiele bodemprocedure

Een civiele bodemprocedure is een bodemprocedure bij de sector civiel van de rechtbank. Deze procedure kent verplichte procesvertegenwoordiging, wat inhoudt dat zowel de eisende partij als de gedaagde partij zich moeten laten bijstaan door een advocaat.

Een bodemprocedure is in beginsel openbaar toegankelijk. Dit geldt voor zowel de mondelinge behandeling als voor de uitspraak van de rechtbank.