Zorg- of contactregeling

Familierecht

Zorg- of contactregeling

Indien u besloten heeft om te gaan scheiden, is het van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over en voor uw kinderen. Het is voor uw kinderen belangrijk dat ze zo min mogelijk last ondervinden van de scheiding.

huwelijksproblemen

Volgens de wet heeft elke ouder recht op omgang met het kind. Daar tegenover staat dat het kind ook recht heeft op omgang met beide ouders. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het recht op omgang worden ontzegd.

Er zal dus afgesproken moeten worden wanneer het kind bij welke ouder verblijft. Indien u als ouders gezamenlijk het gezag heeft, dient er een zogenaamde zorgregeling te worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Hierbij dient u af te spreken hoe de zorg- en opvoedingstaken worden verdeeld na de scheiding. Dit kan bijvoorbeeld een gelijke verdeling zijn, het zogeheten co-ouderschap of een regeling waarbij het kind een weekend in de veertien dagen bij de niet-verzorgende ouder verblijft. Indien een van de ouders uitsluitend over het gezag beschikt, wordt er gesproken over een omgangsregeling. De ouder zonder gezag behoudt namelijk ook na de scheiding het recht op omgang met en informatie over het kind.
Bij een zorg- en contactregeling dienen dus afspraken te worden gemaakt over hoe het contact tussen de kinderen en de ouders er na de echtscheiding uit komt te zien. Hierbij moet u denken aan een dagelijkse regeling, maar ook aan een regeling omtrent de vakanties en feestdagen.

De advocaten van TEN kunnen u adviseren en begeleiden bij het maken van afspraken en het opstellen van een ouderschapsplan. Ook indien de huidige zorg- en contactregeling niet goed verloopt, kunnen de advocaten van TEN u adviseren en zo nodig (procedurele) ondersteuning bieden om weer een werkbare zorg- en contactregeling te krijgen. Komt u er samen met uw ex-partner niet uit, dan kan mediation een oplossing bieden. Een mediator gaat samen met u beiden in gesprek om zo alsnog een gezamenlijke oplossing te bereiken. Ook dan bent u bij TEN Advocaten aan het juiste adres. Onze ervaren mediators streven ernaar u te helpen bij het vinden van een oplossing die recht doet aan uw beider belangen en met name aan de belangen van uw kinderen.

Wanneer de kinderen vaker bij u verblijven dan bij uw ex-partner of wanneer u minder verdient dan uw ex-partner, heeft u mogelijk recht op kinderalimentatie. Ook hier kunnen de advocaten van TEN u meer over vertellen.

Stel uw vraag