Ouderlijk gezag2018-10-08T20:04:56+00:00

FAMILIERECHT

OUDERLIJK GEZAG

De wet zegt dat ouders gezamenlijk gezag houden over de kinderen, ook na een scheiding. In het belang van het kind kan het nodig zijn om een bestaande situatie te wijzigen. Hier kunnen wij u bij helpen. Van kwesties over gezag van (niet-)ouders binnen en buiten het huwelijk tot wijziging van hoofdverblijf minderjarigen en de gerechtelijke procedures rondom bijvoorbeeld ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag en voogdij.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG