Wettelijke verdeling2019-02-27T11:29:07+00:00

ERFRECHT

Wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling is kortgezegd een ‘verdeling’ van de nalatenschap waarbij de echtgenoot/geregistreerd partner van de overledene en de kinderen erfgenaam zijn, maar waarbij die langstlevende partner automatisch de volledige erfenis krijgt en de kinderen een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende. De langstlevende mag het geld in beginsel ‘opmaken’. Bij een uitzonderlijk uitgavenpatroon zoals verkwisting, kan TEN adviseren over de mogelijke maatregelen voor de kinderen en actie ondernemen. Ook staan de kinderen veelal ‘wilsrechten’ ter beschikking om toch aanspraak op goederen te maken.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG