Verklaring van erfrecht2019-02-27T12:05:33+00:00

ERFRECHT

Verklaring van erfrecht

Vaak vraagt de bank na een overlijden de erfgenamen om een verklaring van erfrecht. Dit is een akte waarin de notaris verklaart, na het erfgenamenonderzoek, wie erfgenaam is en dus bevoegd is tot het afwikkelen van de erfenis. Zo kan met de verklaring bijvoorbeeld een door het overlijden geblokkeerde bankrekening weer worden vrijgegeven zodat de erfgenamen over het geld kunnen beschikken. Is een executeur benoemd dan wordt veelal volstaan met de snellere ‘verklaring van executele’ waarmee de executeur zijn bevoegdheid kan aantonen. TEN kan met u het stappenplan na een overlijden doorlopen.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG