Testament / Legaat / Codicil2019-03-01T10:27:10+00:00

ERFRECHT

Testament / Legaat / Codicil

Testament
Een testament is een akte waarin wordt vastgelegd wat er met uw nalatenschap moet gebeuren. Zo kunt u erfgenamen benoemen, een executeur aanwijzen die de afwikkeling van uw nalatenschap regelt, of bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule opnemen waardoor de “koude kant” niet mee-erft. In de praktijk rijzen vaak discussies over een testament. Wat heeft de overledene bedoeld, was deze nog wel wilsbekwaam bij het opstellen van het testament? Bij dit soort vragen kan TEN u bijstaan.

Legaat
Met een legaat kunt u specifieke goederen of geldbedragen aan een specifieke persoon nalaten. Die persoon heet dan legataris. Denk bij een legaat bijvoorbeeld aan een schilderij of een belastingvrij geldbedrag voor de kleinkinderen. Het legaat wordt in een testament opgenomen. Zijn er vragen over de omvang van het legaat, of is het legaat bij het overlijden niet meer aanwezig? TEN kan de discussie voor u voeren en een oplossing zoeken.

Codicil
Een codicil is een door u zelf handgeschreven (dus niet digitaal opgemaakt), ondertekend en gedateerd document. Het is bedoeld om goederen met veelal emotionele waarde aan specifieke personen na te laten. Dit kan ook via een legaat maar voor een codicil hoeft u niet per se naar de notaris. Het goed moet in het codicil nauwkeurig omschreven zijn. Niet alles kan bij codicil vermaakt worden, zoals geldbedragen. Vraag TEN naar de mogelijkheden, ook als u er als familieleden na het overlijden samen niet uitkomt.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG