Onterving2019-02-27T12:01:16+00:00

ERFRECHT

Onterving

Bent u onterfd, dan deelt u in beginsel niet mee in de erfenis. Bent u kind van de overledene, dan kunt u wel een beroep doen op uw legitieme portie, een wettelijk deel dat recht geeft op een geldbedrag uit de erfenis. Doe dit tijdig, anders mist u de boot. TEN helpt u bijvoorbeeld bij het tijdig inroepen van uw recht en het berekenen van de hoogte ervan. Bent u partner van de overledene en onterfd, dan kunt u wellicht aanspraak maken op het gebruik van de woning van de overledene en de inboedel ervan. Vraag TEN naar de mogelijkheden.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG