Kindsdeel en Legitieme portie2019-02-27T11:31:03+00:00

ERFRECHT

Kindsdeel en Legitieme portie

Hoewel er wat verwarring over heerst, is een kindsdeel niet hetzelfde als een legitieme portie.

Uw kindsdeel is in het spraakgebruik meestal het niet opeisbare deel van de erfenis waarop u als kind recht hebt wanneer een van uw ouders overlijdt en de wettelijke verdeling van toepassing is. U bent wel erfgenaam en moet in principe genoegen nemen met een (niet opeisbaar) geldbedrag.

Bent u onterfd door uw ouders, dan bent u geen erfgenaam. U kunt wel aanspraak maken op een geldbedrag, de legitieme portie. Dat is de helft van wat u volgens de wet zou hebben gekregen als u toch erfgenaam was geweest. Ook als u wel erfgenaam bent kunt u in bepaalde gevallen een aanvullend beroep doen op uw legitieme portie om zodoende een hoger bedrag uit de erfenis te verkrijgen. TEN legt u dit graag nader uit.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG