Giften / Schenkingen2019-02-27T12:06:52+00:00

ERFRECHT

Giften / Schenkingen

Giften spelen in het erfrecht een belangrijke rol, waaronder bij de verdeling: heeft u als kind van de overledene al tijdens leven van de overledene een gift gehad, dan kán dat betekenen dat die gift met uw erfdeel wordt verrekend. De gift was als het ware een voorschot op de erfenis. Ook spelen giften een rol bij het berekenen van de legitieme portie van een kind van de overledene. Dat is voer voor discussie tussen erfgenamen en een legitimaris, bijvoorbeeld over de vraag welke giften meetellen. Hebt u ooit een schenking ontvangen, dan kan het zelfs zijn dat u een deel van uw schenking moet ‘terugbetalen’ aan een legitimaris die een beroep op ‘inkorting’ van de aan u gedane gift doet. TEN helpt u bij dergelijke ingewikkelde juridische kwesties.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG