Aanvaarden of verwerpen2019-03-01T10:28:06+00:00

ERFRECHT

Aanvaarden of verwerpen

Bent u op grond van de wet of een testament erfgenaam, dan kunt u de nalatenschap op 2 manieren aanvaarden of u kunt verwerpen:

Zuivere aanvaarding
Bij een zuivere aanvaarding bent u volledig erfgenaam met alle rechten en plichten. Dat betekent onder andere dat u aansprakelijk bent voor schulden. Zo dient u (tezamen met de andere erfgenamen die zuiver hebben aanvaard) een eventueel tekort in de nalatenschap uit eigen portemonnee te voldoen. Een zuivere aanvaarding brengt dus risico’s mee. Let op dat u na het overlijden niet zodanig handelt dat u wordt geacht zuiver aanvaard te hebben door uw gedrag. Dat is in het algemeen onomkeerbaar.

Beneficiaire aanvaarding
Bij een beneficiaire aanvaarding van de erfenis bent u wel erfgenaam maar hoeft u in beginsel schulden of een eventueel tekort in de nalatenschap niet uit eigen portemonnee te betalen. Dit ligt iets genuanceerder, waarover TEN u uitgebreid kan informeren. Na een beneficiaire aanvaarding gelden in principe strikte wettelijke regels waaronder de nalatenschap moet worden afgewikkeld: de “wettelijke vereffening”.

Verwerping
Bij een verwerping van de erfenis wordt u geen erfgenaam. U ontvangt niets uit nalatenschap maar hoeft ook niet in de schulden bij te dragen. Let u echter op de risico’s van verwerping. Hebt u bijvoorbeeld zelf minderjarige kinderen, dan leidt een verwerping door u er veelal toe dat uw minderjarige kinderen als erfgenaam in uw plaats komen. Dat is niet altijd gewenst. Vraag TEN om raad vóórdat u beslist over uw keuze voor aanvaarding of verwerping.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG