Erfrecht advocaten2019-02-26T14:30:16+00:00

Erfrecht

De erfrecht advocaten van TEN

Niets is zo intrigerend als het erfrecht. Het beslaat het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden, omdat daarin vaak een testament is opgemaakt. Bovendien kunnen de regels van het oude erfrecht (vóór 1 januari 2003) nog steeds van toepassing zijn. Het heden, omdat u als executeur, vereffenaar, legitimaris of erfgenaam veel beslissingen moet nemen, waaronder over uw eigen positie. Denk aan aanvaarden van een erfenis, berusten in een onterving of verkopen van aandelen of een woning. De toekomst, omdat uw beslissingen invloed hebben op later. In het erfrecht spelen nogal wat termijnen. Mist u een termijn, dan mist u de boot. En dat kan grote (financiële) gevolgen hebben.

Wacht niet te lang als een nabestaande in uw omgeving is overleden. Vraag onze erfrecht advocaten om advies. Zij zijn gespecialiseerd in erfrecht en kunnen u snel op weg helpen.

DIRECT EEN VRAAG? LEES ANDERS VERDER.

stel uw vraag

WIJ ZIJN TEN

Aangenaam!

Als de wet al complex is, waarom zouden we zaken nog verder compliceren? Een juridisch rookgordijn opwerpen zit niet in onze aard. Liever werken we prettig samen aan de oplossing die werkt voor u.