Sociale zekerheid2019-02-27T13:06:02+00:00

ARBEIDS- EN AMTENARENRECHT

SOCIALE ZEKERHEID

Men leeft om te werken of werkt om te leven. Arbeidsongeschiktheid of ontslag liggen op de loer. Nederland kent een stelsel van uitkeringen dat mensen ondersteunt bij dit soort onverwachte gebeurtenissen en de rekening in voorkomende gevallen bij werkgevers legt. De aanvraag van een deskundigenoordeel, het maken van bezwaar tegen een loonsanctie of tegen een beslissing van de uitkeringsinstantie over een WW, ZW of WIA-uitkering zijn vaak ingewikkelde trajecten. TEN loodst u hier doorheen.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG