Ontslagrecht2018-10-08T19:58:39+00:00

ARBEIDS- EN AMTENARENRECHT

ONTSLAGRECHT

Er zijn gesloten regels die voorschrijven hoe arbeidsovereenkomsten kunnen worden beëindigd. Als tegengewicht is ook de positie van werknemers en ambtenaren hierin sterk verankerd. Met de Wet Werk en Zekerheid heeft de overheid het ontslagrecht sneller, eerlijker, minder kostbaar en eenvoudiger willen maken. Maar veel  werknemers en werkgevers tasten nog in het duister. Bij dreigend ontslag kan TEN u tijdig adviseren over uw rechtspositie. Wij kunnen adviseren, onderhandelen tussen werkgever en werknemer over een regeling en u helpen bij het opstellen van een beëindiging overeenkomst. Als dat niet lukt, staan we u ook bij tijdens de ontslagprocedure of zelfs daarna.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG