Medezeggenschap2019-02-27T12:55:44+00:00

ARBEIDS- EN AMTENARENRECHT

MEDEZEGGENSCHAP

Het nut van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging werkt twee kanten op. Werknemers kunnen invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de onderneming en de directie krijgt belangrijke informatie van de werkvloer. Wilt u een OR of PVT oprichten, verkiezingen organiseren of moet advies of instemming worden gevraagd? TEN adviseert ondernemers, werknemers en OR over de belangrijkste aandachtspunten.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG