Fusies en overnames2018-10-08T10:41:41+00:00

ARBEIDS- EN AMTENARENRECHT

FUSIES EN OVERNAMES

U bent betrokken bij een overname, fusie, management buy-out of buy-in. Zorg dan dat u de spelregels kent. Kent u de toepasselijke bepalingen in de Wet op de Ondernemingsraden? Weet u op welke manier u de complexe afspraken moet vastleggen? Het traject rondom een fusie of overname is niet zonder risico’s. Een degelijke due diligence is een must, inclusief alle relevante juridische aspecten. De specialisten van TEN zijn hier in thuis.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG

Wij kunnen u ook helpen bij

Ontslagrecht
transitievergoedingen
beloning & ontslag
reorganisaties
contracten- & cao-recht

ziekteverzuim
arbeidsongeschiktheid
medezeggenschap
fusies en overnames
outsourcing & overgang van onderneming

statutair bestuurders
werkgeversaansprakelijkheid
gelijke behandeling
Wet Normering Topinkomens
sociale zekerheid