Beloning & vergoedingen2019-02-27T12:43:29+00:00

ARBEIDS- EN AMTENARENRECHT

BELONING & VERGOEDINGEN

Loon is de tegenprestatie voor het werk dat de werknemer uitvoert. Daarnaast is er vaak recht op allerlei vergoedingen op basis van de arbeidsovereenkomst of CAO, zowel tijdens als na afloop van het dienstverband. Ziekte, verlof, ontslag en demotie kunnen van invloed zijn op het recht op loon en de hoogte daarvan. TEN weet exact welke rechten en plichten er gelden en kan u helpen bij het bepalen van uw rechtspositie.

WAARMEE KUNNEN WE U HELPEN?

STEL UW VRAAG