TEN strijde tegen corona hebben wij voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Lees meer Helpdesk

Algemene-voorwaarden---Web-Mailing

Algemene voorwaarden, hoe zit dat ook alweer? Deel 4

Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden, hoe zit dat ook alweer? Deel 4

Bijna iedere onderneming heeft ze en als het goed is heeft zij er veel baat bij. Ik heb het natuurlijk over de algemene voorwaarden, soms ook wel “de kleine lettertjes” genoemd. Wat staat er in de algemene voorwaarden, waarom algemene voorwaarden opstellen en is het verplicht? In deze reeks artikelen geef ik antwoord op deze vragen en meer. In dit deel vertel ik u wanneer u een beroep kan doen op de algemene voorwaarden.

Wanneer kan u een beroep doen op de algemene voorwaarden? Dit is natuurlijk afhankelijk van hetgeen is opgenomen in de algemene voorwaarden. Onderstaand voorbeelden uit de praktijk als er sprake is van uitgebreide algemene voorwaarden:

 • De contractspartij betaalt niet tijdig:
  • U doet een beroep op het eigendomsvoorbehoud, en claimt de geleverde (en nog niet betaalde) goederen op;
  • U doet een beroep op het uitgebreide eigendomsvoorbehoud, en claimt alle geleverde (en mogelijk ook al betaalde) goederen op;
  • De afdeling debiteurenbeheer kan extra rente en eventueel buitengerechtelijke incassokosten vorderen. Kortom, de contractspartij moet een hoger bedrag betalen dan de oorspronkelijke factuur.
 • De contractspartij claimt dat de geleverde goederen beschadigd zijn:
  • U doet een beroep op de beperking van de garantie;
  • U hebt vrijwaringen opgenomen, zodat de contractspartij zich moet melden bij derden (zoals de fabrikant).
 • De contractspartij gaat failliet:
  • U doet een beroep op het eigendomsvoorbehoud, en claimt de geleverde (en nog niet betaalde) goederen op;
  • U doet een beroep op het uitgebreide eigendomsvoorbehoud, en claimt alle geleverde (en mogelijk ook al betaalde) goederen op;
  • Wanneer het een duurovereenkomst is, kunt u aanspraak maken op een boeteclausule omdat de overeenkomst voortijdig eindigt. Wellicht kan dit leiden tot een mogelijkheid tot verrekening.
 • De contractspartij beëindigt niet rechtsgeldig de overeenkomst:
  • U kunt aanspraak maken op een boeteclausule omdat de overeenkomst voortijdig eindigt.
 • Een derde meldt zich en claimt dat hij namens de contractspartij vorderingen mag incasseren:
  • U kunt een beroep doen op het cessieverbod waaruit volgt dat vorderingen op uw onderneming niet kunnen worden overgedragen aan derden. U hoeft dus niet te controleren of de beweren van deze derde kloppen.

Er zijn nog legio andere voorbeelden uit de praktijk, maar simpel gezegd zorgen algemene voorwaarden ervoor dat u meer betere kaarten in uw hand heeft dan de contractspartij. Mocht het dan tot problemen komen tussen partijen, dan zullen de eventuele kleerscheuren wat kleiner zijn.

Heeft u een andere vraag m.b.t. algemene voorwaarden? Laat het mij dan weten of lees de andere artikelen over algemene voorwaarden. Misschien staat uw vraag erbij.

Deel 1: wat zijn algemene voorwaarden nu eigenlijk? 

Deel 2: hoe past u de algemene voorwaarden toe?

Deel 3: wat te doen als zowel uw onderneming als uw contractpartij gebruikmaakt van (eigen) algemene voorwaarden. De voorwaarden staan inhoudelijk waarschijnlijk lijnrecht tegenover die van uw contractpartij. Zoals de inkoopvoorwaarden tegenover de verkoopvoorwaarden. Welke voorwaarden zijn in zo’n geval nu van toepassing?

Geschreven door

Jeannette Roefs

advocaat
ondernemingsrecht, insolventierecht

jeannetteroefs